Annonse

KONTAKT

FLAT logo

Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog

Tlf: 48 28 03 83 Telefonen er ikke betjent hele tiden

Epost: post@sovnforeningen.no

Org.nr. 971276274

Bankkonto: 1286.51.72387  Lillestrømbanken

 

  • NAVN OG FORMÅL:

Foreningens navn er Søvnforeningen. (Norwegian Association of Sleep Disorders) Søvnforeningen er en landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig pasientforening som skal favne alle som har en søvnsykdom, er pårørende til disse eller er spesielt interessert i søvnsykdommer.

Søvnforeningen skal bistå, støtte og veilede medlemmer. Søvnforeningen skal fremme medlemmenes interesser og rettigheter i samfunnet ved politisk påvirkning. Søvnforeningen skal arbeide for økt forskning og undervisning innen søvnsykdommer. Søvnforeningen skal drive opplysnings- og informasjonsarbeid overfor medlemmer, politikere, helse- og trygdevesen, skoleverket, arbeidslivet, myndigheter, media og samfunnet for øvrig. Foreningens visjon er: Bedre søvn – Våken Hverdag.

Styret i 2018-2019 består av:

Leder:   Pål Stensaas   paalstensaas (@)gmail.com    92486681

Nestleder: Knut Bronder  knutbronder(@)me.com  41303436

Kasserer: Gunnar Kviebakk, kviebakk(@)gmail.com  45451200

Sekretær: Marit Aschehoug  maritaschehoug(@)gmail.com   90066527

Styremedlem: Janiche Henden  janiche.henden(@)gmail.com  91004010

Varamedlem: Trude Wabakken  trude.wabakken(@)gmail.com   98800669

Varamedlem:  Torunn Figenschou  tfig(@)altiboxmail.no   90084794

Varamedlem: Marita Bjerke   marita_bjerke(@)yahoo.no

Kontingent 2019:

Hovedmedlemskap 350 kroner pr år og familiemedlemskap 350 kroner + 55 kroner for hvert familiemedlem man ønsker å melde inn.  Verv et medlem og få  flotte vervepremier!  

Det nye styret valgt på årsmøtet på Soria Moria i Oslo april 2018:

Pål Stensaas ble gjenvalgt, mens Knut Bronder, med lang erfaring som rådgiver og spesialsykepleier på Nevsom, er den eneste helt nye i styret. Her er styret i Søvnforeningen: Fra venstre Knut Bronder, Marita Bjerke, Gunnar Kviebakk, Pål Stensaas, Janiche Henden, Marit Aschehoug og Torunn Figenschou.

 

 

 

 

 

 

Fylkeskontakter 2018:

Oslo:               Susanna Mørch iresmoer@online.no     90136527

Akershus NORD:        Torunn Figenschou tfig@altiboxmail.no     90084794

Akershus ØST:   Inger-Johanne Serrano ingerjohanneserrano@gmail.com  90939374

Akerhus VEST:  Pål Stensaas  paalstensaas@gmail.com    92486681

Østfold:   Ann Kristin Lied  ann57kristin@outlook.com    99008264

Alfhild Lehne (vara) alflehne@online.no     90787878

Buskerud:        Knut Bronder   knutbronder@me.com  41303436

Telemark:      Magne Hamsdokka magne.hamsdokka@sf-nett.no 

47336905

Line Mikalsen-Høiback (vara)    mikalsen_52@hotmail.com     90642837

Rogaland:

Ove Birkedal ovebirkedal@gmail.com

93487293

Erna Handeland (vara)  erna.handeland@lyse.net        51627301

Sogn og Fjordane: Geir Liavaag Strand geir.liavag.strand@gmail.com  95191753

Møre og Romsdal: Bjørn Ruland bjorn_widarr@hotmail.com      97623710

Trøndelag:      Alf Herold Hansen alf.herold@gmail.com    95262940

Nordland (Bodø): Tove Jensen  tovemor@start.no

41504874

Finnmark:  Hans Opgård, Alta  hansopgard@hotmail.com   95078183

Hedmark/Oppland:

Elisabeth Foss  elisabethfoss@hotmail.com

98834305

Georg Mathisen  georg_mathisen@yahoo.no      90932897

Likepersoner i Søvnforeningen:

Søvnapné:

Marit Aschehoug: 90066527

Alf Herold Hansen: 952 62 940

Jeanette Johansen: 40201577

Gunnar Kviebakk: 45451200

Bjørn W. Ruland: 97623710

Inger-Johanne Serrano: 90939374

Narkolepsi:

Susanna Mørch: 90136527

Idiopatisk Hypersomni:

Kontakt Søvnforeningen: sovnforeningen@gmail.com

Merethe Søderlund: 48099921

Pårørende:

Susanna Mørch 90136527

Protokoll  årsmøte 2018

Årsberetning 2017

Vedtekter 2017

cbk:

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre