Annonse

KONTAKT

FLAT logo

Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog

Tlf: 48 28 03 83

Epost: sovnforeningen@gmail.com

Org.Nr. 971276274

  • NAVN OG FORMÅL:

Foreningens navn er Søvnforeningen. (Norwegian Association of Sleep Disorders) Søvnforeningen er en landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig pasientforening som skal favne alle som har en søvnsykdom, er pårørende til disse eller er spesielt interessert i søvnsykdommer.

Søvnforeningen skal bistå, støtte og veilede medlemmer. Søvnforeningen skal fremme medlemmenes interesser og rettigheter i samfunnet ved politisk påvirkning. Søvnforeningen skal arbeide for økt forskning og undervisning innen søvnsykdommer. Søvnforeningen skal drive opplysnings- og informasjonsarbeid overfor medlemmer, politikere, helse- og trygdevesen, skoleverket, arbeidslivet, myndigheter, media og samfunnet for øvrig. Foreningens visjon er: Bedre søvn – Våken Hverdag.

Styret i 2017-2018 består av:

Leder:   Pål Stensaas   ps@norskindustri.no    92486681

Kasserer: Torunn Figenschou  tfig@altiboxmail.no   90084794

Sekretær: Marit Aschehoug  maritaschehoug@gmail.com   90066527

Styremedlem: Lise Enberget   le@eos-utvalget.no    93041575

Styremedlem: Janiche Henden  janiche.henden@gmail.com  91004010

Varamedlem: Mette Figgé  mfigge73@gmail.com    40648493

Varamedlem:  Gunnar Kviebakk, kviebakk@gmail.com  45451200

Varamedlem: Marita Bjerke   marita_bjerke@yahoo.no

Kontingent 2017:

Hovedmedlemskap 350 kroner pr år og familiemedlemskap 350 kroner + 55 kroner for hvert familiemedlem man ønsker å melde inn.  Verv et medlem og få  flotte vervepremier!  

Det nye styret valgt på årsmøtet på Soria Moria i Oslo april 2017:

Fra venstre: Marita Bjerke, Elin Sundmoen Bakås, Mette Figgé, Lise Enberget, Pål Stensaas, Torunn Figenschou, Janiche Henden, Marit Aschehoug.IMG_8904

 

 

 

 

 

 

Fylkeskontakter 2017:

Oslo:               Susanna Mørch iresmoer@online.no     90136527

Akershus NORD:        Torunn Figenschou tfig@altiboxmail.no     90084794

Akershus ØST:   Inger-Johanne Serrano ingerjohanneserrano@gmail.com  90939374

Akerhus VEST:  Pål Stensaas   ps@norskindustri.no    92486681

Østfold:           Alfhild Lehne alflehne@online.no     90787878

Buskerud:        Knut Bronder   knutbronder@me.com  41303436

Telemark:       Line Mikalsen-Høiback   mikalsen_52@hotmail.com     90642837

Rogaland:       Erna Handeland erna.handeland@lyse.net        51627301

Sogn og Fjordane: Geir Liavaag Strand geir.liavag.strand@gmail.com  95191753

Møre og Romsdal: Bjørn Ruland bjorn_widarr@hotmail.com      97623710

Trøndelag:      Alf Herold Hansen alf.herold@gmail.com    95262940

Nordland (Bodø)  Lisbeth Fjell Leithe fjellleithe@gmail.com     95248702

Finnmark:  Hans Opgård, Alta  hansopgard@hotmail.com   95078183

Hedmark/Oppland: Georg Mathisen  georg_mathisen@yahoo.no      90932897

Likepersoner i Søvnforeningen:

Søvnapné:

Erik Aasum: 91806141

Marit Aschehoug: 90066527

Knut Arne Berglund: 9281 5918

Alf Herold Hansen: 952 62 940

Jeanette Johansen: 40201577

Willy Karlsen: 47817441

Gunnar Kviebakk: 45451200

Bjørn W. Ruland: 97623710

Inger-Johanne Serrano: 90939374

Narkolepsi:

Susanna Mørch: 90136527

Elsa Svendsen: 51485179

Idiopatisk Hypersomni:

Kontakt Søvnforeningen: sovnforeningen@gmail.com

Merethe Søderlund: 48099921

Pårørende:

Marie Ann Milde: 57737656

Susanna Mørch 90136527

Protokoll årsmøte 2017

Årsberetning 2016

Vedtekter 2017

cbk:

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre