Vet for lite om søvn

Vi aksepterer ikke at det er stor mangel på nevrologer som har god kompetanse på søvnsykdommer – det er urovekkende lite oppmerksomhet rundt søvn og søvnsykdommer i legestudiet. Søvnforeningen markerte «World Sleep Day» 16. mars med stand utenfor Stortinget og med et opprop til helse- og omsorgskomiteen. Og svar har vi fått: De kan ikke behandle slike saker i plenum. Vi gir oss ikke- og velger andre veier for å fremme sakene for våre medlemmer.

– Vi etterlyser krav om mer omfattende undervisning i søvnsykdommer i legestudiet, at søvnsykdommer innføres som en egen spesialitet og at det opprettes professorater i søvn ved de medisinske fakultetene, sier Søvnforeningens leder Pål Stensaas.

Vi har ved hver mulig anledning tatt opp saker som våre medlemmer opplever som problematisk i møte med Helse-Norge. I fjor leverte vi en tilsvarende uttalelse til leder av helse- og omsorgskomiteen. Den gang uten å få svar.

Vi opplever daglig at søvnhelse og søvnsykdommer har for lav status i helse-Norge. Det gir utslag i lange ventelister for diagnostisering, behandling og oppfølging. En søvnsykdom kan være dødelig uten behandling, og søvnsyke blir ofte satt tilbake i utdannelsesløp og arbeidsliv – også i sosiale sammenhenger. Det koster samfunnet dyrt i sykmeldinger, AAP og uføretrygd.

Uakseptabel ventetid: Vi aksepterer ikke en ventetid på ett år for å få gjennomført søvnutredning for den dødelige sykdommen søvnapné i det offentlige helsevesenet. Vi ønsker at fastlegene skal få en fast takst for å kunne gjennomføre polygrafi og henvise pasientene raskt til behandling. Svært mange flere mennesker vil komme til behandling før søvnlidelsene fører til flere dødsulykker i trafikken, alvorlige følgesykdommer som diabetes, hjerteinfarkt, hjerneblødning, overvekt osv.

Vi aksepterer ikke at pasientskadeerstatningen etter Pandemrix-vaksinen ikke omfatter pasienter med narkolepsi fra før som ble merkbart dårligere etter vaksinen og at pasienter som fikk diagnosen Idiopatisk Hypersomni etter vaksinen ikke erkjennes som en del av bildet. For å skaffe mer kunnskap om dette krever vi at det nå må igangsettes mer forskning på de nevrologiske søvnsykdommene.

Det er kaldt og hyggelig og viktig å stå på stand foran Stortinget. Det er like viktig og hyggelig å stå på stand landet rundt slik vi oppfordrer fylkeskontaktene til å gjøre. Et kjøpesenter eller et bibliotek er en møteplass der det er mange mennesker. Informasjon om søvndiagnoser og oppfordring til å melde seg inn, er en viktig oppgave. Noen ganger har de som står på stand en følelse av å redde liv. Flere av våre fylkeskontakter har eller skal ut på stand med informasjon om søvnhygiene og diagnoser denne måneden.

 

 

 

Del