Tromsø, Bodø og Tynset har kort ventetid

Den som sliter med søvnapné og lang ventetid for utredning, bør vurdere å reise litt. Aleris i Tromsø har to ukers ventetid på søvnutredning, Bodø og Tynset har åtte uker. Alternativene er mye dårligere. Tønsberg og Drammen er verstingene. Tønsberg har 58 ukers ventetid, Drammen har 49 uker.

Arendal sykehus tok et krafttak i forrige periode og fikk køen ned til seks uker, men er nå tilbake på 16 ukers ventetid. Tromsø sykehus tok også et kjempetak og ligger nå på 14 uker.

–Det stemmer at ventetiden her ved ØNH poliklinikk neselab i Tromsø er kort akkurat nå, dette er noe som vi har klart å jobbe ned over tid pluss at vi i fjor vår sendte over en del søvnregistreringer til Aleris her i Tromsø som hadde kort ventetid, da situasjonen var helt annerledes enn den er nå. Vi tror også at fastlegene rundt her i Tromsø sender henvisninger til søvn rett til Aleris da de tror at vi har veldig lange ventelister her. Per nå er det nesten sånn at pasienten får time med en gang vi får henvisningen fra fastlegene, og de pasienten som skal ha en cpap tilpasning får time umiddelbart de også. Det skriver Elisabeth Indal fra ØNH i Tromsø.

Fra Arendal svarer enhetsleder operasjon/poliklinikk Jorunn Avnsnes ØNH at de har satt i verk følgende tiltak:

Ekstra personell for å få unna køer (vikar ved sykdom).

Første kontroll 4-6 ukerkontroll etter 3 måneder

1 års kontroller er tatt bort, pasienten tar kontakt selv hvis det er problemer.

Vestre Viken verst

Fortsatt er det Buskerud og Vestfold som ikke greier å få ned ventetiden. Harstad har heller ikke noe å skryte av. Ett års ventetid for syke mennesker er helt uakseptabelt, særlig når man vet at ubehandlet søvnapné er dødelig. Myndighetene har åpnet opp for henvisning til private klinikker og i disse dager går det ut anbudsrunde til de private klinikkene som vil ha avtale med det offentlige.

Tallene vi tar ut fra den offisielle nettsidene www.frittsykehusvalg.no er datert 16. april. Fortsatt opererer nettsiden med antall behandlinger i 2013. Og fortsatt er det flere sykehus som ikke oppdaterer tallene sine. Hva er da vitsen med en sånn nettside? Forrige gang vi leste av var 8. februar. Tallene i parentes i tabellene er fra februar.

 

 

Sykehus/sted Utredning (november i parentes) Poliklinikk Innleggelse Antall behandlinger i 2013
AHus, Lørenskog 40 711
Aleris, Tromsø 2 2 550
Aleris, Trondheim 8 821
Finnmark sykehus, Kirkenes 24 (26) 175
Førde Sentralsykehus, Førde 36 (36) 36 385
Haugesund sykehus 24 (24) 573
Haukeland, Bergen 40 (40) 1448
Helgeland sykehus, Mosjøen 12 293
Lovisenberg sykehus, Oslo 33 (30) 683
Molde sykehus 33 (35) 883
Nordlandsykehuset, Bodø 8 (24) 397
St. Olav Hospital, Trondheim 24 (24) 503
Stavanger sykehus 26 (26) 26 1152
Sykehuset Vestfold, Tønsberg 58 (56) 4690
Sykehuset Innlandet, Elverum 45
Sykehuset Innlandet, Gjøvik 22 (22) 22 22 25
Sykehuset Innlandet, Tynset 8
Sykehuset Innlandet, Kongsvinger 16 272
Levanger Sykehus 18 (19) 108
Namsos Sykehus 26 (26)
Telemark sykehus, Skien 20 (24) 356
Østfold Sykehus, Fredrikstad 42 (42) 548
Sørlandet sykehus, Kristiansand 16 (22) 418
Sørlandet sykehus, Arendal 16 (6) 156
Harstad sykehus 52 1 38
Tromsø Sykehus 14 (14) 14 458
Drammen Sykehus 49 (54) 48 738
Volda Sykehus 18 (18) 123
Ålesund Sykehus 16 (16) 12 611

 

Blått er akseptabel ventetid, Orange er uakseptabel ventetid. Grønn er sterk forbedring fra forrige avlesning i november. Det er sykehusenes ansvar å rapportere inn tallene sine.

Del