Erstatning: Ti millioner er for lite

I Sverige er ti millioner kroner maksimal erstatning for narkolepsi etter Pandemrix-vaksinen. For lite, ifølge Christopher Tyvi, som har latt være å søke. 14 år etter svineinfluensaen har narkolepsi i Norden blitt globale nyheter igjen. BBC World Service forteller om situasjonen i Sverige i programmet «Witness History».

Tekst: Georg Mathisen

Vaksinert på arbeid

– Den svenske regjeringen gir en erstatning som er begrenset til maksimalt ti millioner kroner, og det er bare de hardest rammede som får så mye, forklarer reporter Maddy Savage. Hun har møtt Christoper Tyvi. Stockholmeren gikk på videregående skole og hadde utplassering da svineinfluensaen kom til Sverige i 2009. På arbeidsplassen fikk han tilbud om vaksine.

I programmet forteller han om hvordan narkolepsien har påvirket livet hans. På den tiden trente han et jentefotballag. Det var på trening han innså at han ikke lenger husket hva han hadde planlagt å gjøre. I en slik situasjon mister naturlig nok spillerne tilliten til treneren etter hvert.

Vil oppheve grensen

Den svenske Narkolepsiföreningen mener at det ikke bør være noen maksimalgrense for erstatning. Christopher Tyvi har ikke søkt om noen erstatning, fordi selv maksbeløpet på ti millioner er for lite: – Det er ikke i nærheten av å være nok for den effekten narkolepsien har på livet og bekymringene for fremtiden. Jeg har ikke vært i stand til å arbeide for å tjene til livets opphold eller å ha familie, sier han.

I Sverige har rundt 700 unge med narkolepsi søkt kompensasjon. Sju av ti har fått den innvilget. I Norge er resultatet stikk motsatt: Mer enn sju av ti søkere har fått avslag. Til gjengjeld har de som har fått erstatning, i snitt fått langt mer enn de rammede i Sverige.

Flere titalls millioner

BBC nevner ikke Norge annet enn som eksempel på andre land som har innført en kompensasjonsordning – sammen med Frankrike og Storbritannia. Og i Irland har det vært rettssaker om støtte på flere titalls millioner kroner, forteller radioprogrammet.

– Legen er 99 prosent sikker på at narkolepsien min henger sammen med vaksinen, sier Christoper Tyvi. Han forteller om en følelse av sinne og skuffelse.

61 prosent av svenskene ble vaksinert mot svineinfluensa i 2009. Hadde de ikke blitt vaksinert, ville det ha ført til flere dødsfall på grunn av influensen, ifølge myndighetene. – Statsstøttet forskning tallfester det til rundt 100 dødsfall, forklarer BBC, og trekker frem tallet på de 700 som har søkt erstatning, i samme setningen.

172103207

Vaksinen i de nordiske landene etter svineinfluensaen for 13 år siden er tema igjen på den globale nyhetskanalen til BBC. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Del