Tre krav overlevert Stortinget 16. mars

Fredag 16. mars tok styreleder Pål Stensaas og sekretær Marit Aschehoug på seg varmedresser og stod på stand foran Stortinget hele dagen. Boye Thorsen fra Philips lanserte sin nye reise-CPAP DreamStation Go og Marie  Garfjeld fra ResMed fortsatte lanseringen av deres reise-CPAP AirMini. I tillegg kom Susanna Mørch og Ellen Marie Arefjord og deltok i informasjonsarbeidet. Standen var godt besøkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selv om Stortinget var mest opptatt av Listhaug og mistillit, så tok de seg tid til å ta imor Søvnforeningens krav:   Pål og Marit overleverte en petisjon til leder av Helse- og Omsorgskomiteen på Stortinget, Olaug Bollestad fra KrF, med følgende krav:

  • Vi aksepterer ikke en ventetid på ett år for å få gjennomført søvnutredning for den dødelige sykdommen søvnapné i det offentlige helsevesenet. Vi ønsker at fastlegene skal få en fast takst for å kunne gjennomføre polygrafi og henvise pasientene raskt til behandling. Svært mange flere mennesker vil komme til behandling før søvnlidelsene fører til flere dødsulykker i trafikken, alvorlige følgesykdommer som diabetes, hjerteinfarkt, hjerneblødning, overvekt osv.
  • Vi aksepterer ikke at det er stor mangel på nevrologer som har god kompetanse på søvnsykdommer – det er urovekkende lite oppmerksomhet rundt søvn og søvnsykdommer i legestudiet. Vi etterlyser krav om mer omfattende undervisning i søvnsykdommer i legestudiet, at søvnsykdommer innføres som en egen spesialitet og at det opprettes professorater i søvn ved de medisinske fakultetene.
  • Vi aksepterer ikke at pasientskadeerstatningen etter Pandemrix-vaksinen ikke omfatter pasienter med narkolepsi fra før som ble merkbart dårligere etter vaksinen og at pasienter som fikk diagnosen Idiopatisk Hypersomni etter vaksinen ikke erkjennes som en del av bildet. For å skaffe mer kunnskap om dette krever vi at det nå må igangsettes mer forskning på de nevrologiske søvnsykdommene.

Fylkeskontakt Alfhild Lehne hadde stand på Askimtorget lørdag 17. mars og lokallaget i Bodø hadde stand på sykehuset mandag 20. mars. Det var også aktivitet i Bergen.

Søvnforeningen håper at Helse- og omsorgskomiteen vil følge opp våre krav, slik at søvnsyke får en behandling i helsevesenet innenfor akseptable rammer.

Styreleder Pål Stensaas på trappen til Stortinget med krav til Olaug Bollestad, KrF, leder av Helse- og Omsorgskomiteen på Stortinget. Kravene ble overlevert på den internasjonale Søvndagen, 16. mars.

 

 

 

 

 

 

Her er svaret vi fikk:

På vegne av komiteleder Olaug Bollestad takker jeg for henvendelsen til komiteen der dere fremsetter Søvnforeningens krav til behandling mv av søvnsykdommer.

Dere uttrykker håp om at komiteen vil følge opp kravene deres. Komiteen som sådan er forhindret fra å ta initiativ av denne typen. Komiteen kan bare behandle de sakene den får oversendt fra Stortinget i plenum, og kan således ikke gå inn i eller uttale seg om forhold den blir gjort kjent med fra organisasjoner eller enkeltpersoner.

Dere kan evt vurdere å ta kontakt med partigruppene eller enkeltrepresentanter i komiteen, og finner kontaktinfo her: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Helse–og-omsorgskomiteen/ 

Vennlig hilsen

Kirsten Gjemdal
Komitésekretær/spesialrådgiver
Helse- og omsorgskomiteen

Del