Tre av fire lykkes med apnéskinne

Tre av fire pasienter som fikk apnéskinne, fikk minst halvert antallet pustestopp. Men bare et mindretall kom ned på samme nivå som friske. – Jeg er overrasket over at pasienter i den alvorlige gruppen fikk såpass stor reduksjon, sier Kjersti Gjerde.

Hun er overtannlege på Senter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssykehus. Gjerde har forsket på 106 pasienter med moderat og alvorlig søvnapné som har fått skinner.

– 77 prosent i den moderate gruppen hadde vellykket behandling. I den alvorlige gruppen var det 69 prosent, forteller hun.

Da definerer hun «vellykket» som at de har fått redusert AHI – altså tallet på pustestopp – med mer enn 50 prosent. Hvis «vellykket» betyr det samme som «frisk», det vil si færre enn fem pustestopp i timen, er tallet langt lavere. Drøye 40 prosent av pasientene med moderat apné havner der, og rundt hver fjerde pasient med alvorlig apné.

Sju av de 106 pasientene ble dårligere etter at de fikk apnéskinne. Nå skal Gjerde og kollegene se nærmere på hvor lenge pasientene bruker skinnene.

Vanskelig å forutsi

Anders Storesund på Haukeland har prøvd å finne ut om det er mulig å forutsi hvem som kommer til å lykkes med apnéskinne. – CPAP er den desidert beste behandlingen, men problemet er «compliance», sier han. Compliance er et annet av de engelske ordene som brukes om det å faktisk klare å bruke CPAP-en – det betyr «mestring».

– Apnéskinner er et alternativ. Effekten er ikke like god, men compliance er bedre, oppsummerer Storesund. Han forteller om internasjonal forskning som viser at de som trenger høyest trykk på CPAP-en, oftere mislykkes når de får skinner. Problemet er at den forskningen er gjort på pasienter som klarer seg godt med CPAP, og som i virkeligheten ikke ville kommet til å bytte til skinne.

Når Storesund har sett på pasienter som sliter med å bruke CPAP, har han ikke funnet noen sikker sammenheng mellom trykk og skinnesuksess. Det ser ut til å være en sammenheng, men ikke tydelig nok til at helsevesenet kan bruke tallene til å luke ut dem som det er liten vits i å utstyre med skinne. (Tekst: Georg Mathisen)

narval-3

Skinner virker på de fleste, men de gjør deg sjelden helt frisk. (Foto: ResMed . Narval) Sammenhengen mellom cpap-trykk og skinnesuksess er ikke klar nok til at den kan brukes klinisk,

Del