Tørr i munnen – gode råd her

Mange søvnapnépasienter sliter med munntørrhet. Det gjør også hypersomnipasienter. Å våkne med det som føles som tapetlim i munnen, er svært ubehagelig. Flere studier bekrefter tallene: ca. 25 % av voksne plages av munntørrhet og 40 % av de eldre.  Munntørrhet disponerer for soppinfeksjon og tannråte. Munntørrhet kan være ødeleggende, ikke bare for tann- og munnhulehelse, men også for generell livskvalitet.

Spyttet er viktig

Det beskytter munnslimhinne og tenner mot mekaniske, kjemiske og infeksiøse skader og angrep. Det virker mot mikrober og dreper bakterier. Det motvirker tannråte ved å fjerne matrester, bufre tannplakkproduserte syrer og reparerer begynnende tannråte. Spyttet “smører” munnen slik at det blir lettere å tygge, svelge og tale. Spyttet er også viktig for smakssansen og smaksopplevelser.

Spyttet tjener også som bærer av næringsstoffer og fordøyelsesenzymer. Spyttet er av avgjørende betydning for velvære, for å unngå sykdommer i munnhulen og for den generelle livskvaliteten.

Årsakene er mange

Årsakene til munntørrhet kan være mange. Når vi blir eldre, skrumper spyttkjertlene og produserer mindre spytt. Infeksjoner og diabetes kan også gi munntørrhet. Mange opplever å bli tørre i munnen om natta mens vi sover, fordi vi ligger med åpen munn og slimhinnen “tørker opp”. Snorkere opplever ofte tørr munn, det samme gjør CPAP-brukere, særlig de med helmaske. Også hypersomnipasienter merker munntørrhet.

Den vanligste årsaken til sjenerende munntørrhet er likevel bivirkninger av medikamenter. Man regner med at omlag 500 medikamenter kan ha munntørrhet som bivirkning. Blant de vanligste preparatene som gir munntørrhet, er blodtrykkssenkende midler, vanndrivende, midler mot allergi, astmamedisiner, midler mot psykiske lidelser, midler mot parkinsonisme, narkotiske stoffer, cellegift.

Mye spytt pr døgn

Normalt utskilles 0,5 – 1,5 liter spytt i døgnet, men det er store individuelle variasjoner. Stimulert spytt under måltider utgjør ca. 40 % av volumet, resten er hvilesaliva. Så begrepet vann i munnen ved synet av god mat, har en forklaring. Smaksstoffer i mat gir større stimulering enn selve tyggingen. Normalt er det nok spytt i munnen til å danne en ca 0,1 mm tykk film av spytt på slimhinnene.  Filmen fornyes stadig.

Når utskillelsen av spytt i hviletilstand synker til omtrent 50 % av det normale, vil de fleste føle ubehag og munntørrhet. For å få et bedre vurderingsgrunnlag, er det anbefalt at målinger av normal spyttsekresjon bør inkluderes i tannlegers journalopptak.

Aktuelle råd

I tillegg til å være ubehagelig gir munntørrhet også større risiko for å få soppinfeksjon i munnen og for å utvikle hull i tennene. Det er heldigvis en rekke ting du selv kan gjøre for å forhindre dette: Prøv å skifte til en tannkrem beregnet på munntørrhet. Grundig tannhygiene med slik tannkrem og skylling etterpå med tannskyllevann beregnet på munntørrhet, gir god effekt. Spyttsekresjonen på dagtid kan stimuleres med sukkerfrie sugetabletter eller tyggegummi. Unngå søtsaker og sukkerholdig saft og drikke. Slike produkter forverrer munntørrheten. Unngå sure drikker, særlig mellom måltidene, et vedvarende lavt pH-nivå i munnhulen kan ha en ugunstig effekt på tennenes emalje. Drikk rikelig og ofte vann.

Tørr om natten

Ved munntørrhet om natten, la litt vann skylle rundt i munnen før det svelges. Det er utviklet tabletter som klistrer seg i ganen og avgir bittelitt mentol hele natten. Det holder spyttsekresjonen i gang og bidrar til at man lukker munnen. Spraypreparater med kunstig spytt til å fukte munnen med kan kjøpes på apotek. Disse hjelper noen, men vann gir ofte like god effekt.

Spør tannlegen

Oppsøk tannlege for individualisert veiledning om optimal tann- og munnpleie. Hvis det er veldig plagsomt, så be tannlegen ta en test for å fastslå om du rett og slett har diagnosen munntørrhet. Tannlegen kan måle om spyttkjertlene dine lager for lite spytt – og om spyttkjertlene er i stand til å lage mer spytt. Det måles ved en spyttprøve på klinikken, hvor spyttet samles opp i et beger i et bestemt tidsrom. På forhånds skal du ikke ha spist eller drukket noe de siste timene før prøven. Ofte tygger du på en slags voksklump og så spytter du i et beger med jevne mellomrom og begeret veies for å se mengden spytt. Undersøkelsen er smertefri og uten bivirkninger. I noen tilfeller vil det også være nødvendig å få tatt en blodprøve hos legen for å finne ut om det er en sykdom eller mangel på vitaminer og mineraler som er årsaken til munntørrheten.

Reseptmedisin

Du kan forsøke en spesiell type øyedråper til fukting av munnen (Pilocarpin øyedråper, en reseptmedisin). Dersom de andre rådene ikke fører fram, kan du snakke med legen din om slike dråper er aktuelle for deg. Prøv Pilokarpin® øyedråper, 3-5 dråper 2 prosent i munnen 2-3 ganger daglig. (Pilokarpin tabletter er ikke registrert i Norge.) Effekten varer bare noen få timer, og det kan ta uker eller måneder før maksimal effekt oppnås. Bivirkninger som svetting, er vanlige, men plagene er oftest milde og tolerable. Pilokarpin bør ikke gis til pasienter med ukontrollert astma eller ved grønn stær (trangvinkeltype), og medisinen brukes med forsiktighet ved lunge- eller hjertekarsykdom.

Stønad til tannlegeutgifter

Dersom munntørrheten forårsaker store skader på tennene dine, kan du søke NAV om å få dekket utgifter til tannlege. Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv. Imidlertid finnes det noen tilstander/tilfeller der folketrygden, via Helfo, dekker deler av utgiftene til behandling.

For at du skal ha rett til stønad til tannbehandling, må behandleren din ha direkte oppgjør med Helfo. Du må forsikre deg om dette før undersøkelse og behandling starter. Med direkte oppgjør blir stønaden utbetalt til tannlegen, slik at du som pasient slipper å legge ut for den delen av behandlingen som dekkes av folketrygden.

Munntørrhet må dokumenteres

Tannlegen skal vurdere om du faller inn under noen av tilstandene/tilfellene som kan gi rett til stønad fra Helfo. Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller der tannlegen kan påvise at munntørrhet har medført økt kariesaktivitet, og at dette har ført til skade på tenner med vesentlig forringelse av tannhelsen. Stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på munntørrhet over tid, minimum ett år.

Legemidler er den vanligste årsaken til munntørrhet. Bruk av legemiddel som potensielt kan gi munntørrhet er imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å få stønad etter denne bestemmelsen. Munntørrhet skal dokumenteres i journal ved kliniske funn som underbygger at personen har tilstanden, og at dette har medført økt kariesaktivitet.

Konserverende behandling

Stønad ytes fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader. Dersom kroneterapi anses nødvendig, skal begrunnelse for valget journalføres. Det skal dokumenteres at kroneterapi vil føre til en vesentlig funksjonsforbedring sammenliknet med annen behandling. Dersom tenner går tapt kan også utgifter til protetisk behandling for de tapte tennene dekkes. Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene.

Sjeldne medisinske tilstander kan gi rett til stønad

​Listen over sjeldne medisinske tilstander er delt i en A- og en B-liste: A-listen: Hvis du har en diagnose som står på A-listen har du krav på stønad til nødvendig tannbehandling. Dette gjelder ikke ved behov for kjeveortopedisk behandling. Det er egne regler for stønad til slik behandling. Narkolepsi står på A-listen.

B-listen: Har du en diagnose som er oppført på B-listen, er det et vilkår at den sjeldne medisinske tilstanden eller behandling av tilstanden har ført til at du har økt behov for tannbehandling. Det er tannlegen som må ta stilling til om vilkårene for stønad er oppfylt i ditt tilfelle. Narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine Levine står på B-listen.

 

To tannkremer beregnet på å motvirke munntørrhet og forhindre hull i tennene. Munnskyllevann og gele mot munntørrhet brukes også for å forhindre hull i tennene.  Sugetablett som «limer» seg fast i ganen og utskiller litt mentol hele natten slik at spyttsekresjonen holdes oppe.

 

 

En god leppepomade vil forhindre sprukne og tørre lepper.

 

 

 

 

 

Del