Tildeling av midler til søvnrelatert forskning 2015

Tidligere i år inviterte SOVno forskere til å søke om økonomisk støtte til søvnrelaterte forskningsprosjekter. Dette for å stimulere til økt forskningsaktivitet i søvnfeltet i hele Helse-Norge.
​ Hver helseregion var garantert minst en bevilgning på inntil 100 000 kr – dersom det forelå søknad. Ved søknadsfrist 04.05.2015 var det kommet inn 8 søknader. Søknadene ble vurdert av en uavhengig komite.
Blant mange gode søknader er følgende prosjekt tildelt forskningsmidler:

Closeup of coins (Norwegian) with a blue color

Closeup of coins (Norwegian) with a blue color

Helse Sør-Øst: Prosjekt: «Søvn i Tromsø VI». Prosjektleder: Arne Fetveit

He​lse Midt:  Prosjekt: «From www to zzz: A randomized controlled trial to compare cognitive behavior theraphy for insomnia delivered by a therapist or on internet, against control waitlist».
Prosjektleder:  Håvard Kallestad
Helse ​Vest:  Prosjekt: «CPAP pressure for prediction of oral appliance treatment success in moderate and severe obstructive sleep apnea patients non-complient to positive airway pressure management». Prosjektleder: Anders Storesund
Prosjekt: «Søvnvaner og søvnvansker ved 11 års alder hos barn født ekstremt prematurt og hos barn generelt ». Prosjektleder: Kristine Marie Stangenes
Helse N​ord:   Prosjekt: «Den 7 Tromsøundersøkelsen. «Middagslur»,- bra for helsa,- eller symptom på uhelse?». Prosjektleder: Trond Bratlid​
Del