Stine Knudsen: Jo lysere dag, dess mer hypokretin

Hypokretin-nivået i hjernen varierer i løpet av dagen og i løpet av året, viser ny dansk forskning.

Tekst: Krister Olsen

Narkolepsi-pasienter mangler signalstoffet hypokretin, som hjelper til å regulere søvn og våkenhet. Hos friske mennesker er hypokretin-nivået normalt, men det varierer likevel fra person til person. Danske forskerne har nå sett på sammenhenger mellom hypokretin-nivå og faktorer som kjønn, alder, BMI, dagslengde, temperatur og sol og snø. Funnene er svært interessante når det gjelder dagslengde og lysforhold.

– Nivået øker ut over dagen, ifølge Birgitte Kornum, som er seniorforsker ved Rikshospitalet Glostrup rett utenfor København.

Jo lysere det er, dess mer hypokretin er det i hjernen. Dagslengde ser derfor ut til å påvirke hypokretin-nivået i størst grad.

– Sesongvariasjonene er helt klare. Nivået stiger fra februar til juni, og så går det nedover igjen. Denne utviklingen er svært tydelig.

Kornum kan ikke forklare at forskningen viser en plutselig ”hypokretin-topp” i januar, selv om det fortsatt er mørkt. Undersøkelsen viser imidlertid at nivået øker når bakken er dekket av snø og det blir lysere.

– Eller kanskje er det januarsalget som gjør hverdagen lysere, ble det sagt humoristisk da forskningsrapporten ble presentert i Helsingfors.

Man vet fra undersøkelser av hjernen at hypokretin øker når man opplever glede og sosialt samvær. Kanskje kan det være noe av grunnen til at nivået øker etter jul.

Overlege Stine Knudsen ved Oslo universitetssykehus og NevSom påpeker at dette er svært spennende forskning.

– Dette kan være med å forklare hvorfor mange mennesker føler seg mer trøtte om vinteren, fordi hypokretin-nivået er lavere enn om sommeren. Kanskje kan den oppkvikkende effekten kunstig lysbehandling gir i mørketiden, skyldes at nivået blir litt høyere, sier Knudsen.

Flere av de norske pasientene som har vært i Syden i løpet av vinteren, forteller at de blir i bedre form og at effekten sitter i lenge. Kanskje kan danskenes forskning på hypokretin forklare hvorfor det er slik.

Den norske delegasjonen

Den norske delegasjonen til European Narcolepsy Day i Helsinki: Lasse Ødegaard (Søvnforeningen), Stine Knudsen (NevSom), Hilde Andresen (NevSom), Per Egil Hesla (Nevrolog), Krister Olsen (Søvnforeningen).

Del