Sovnet bak rattet – dødsulykke

Statens havarikommisjon vil ha søvnalarmer i bilene. En dødsulykke i Nittedal i fjor får kommisjonen til å være tydeligere enn noen gang om trøtte sjåfører. Systemer for trøtthets- og oppmerksomhetsadvarsel (DDAW) blir obligatorisk i nye kjøretøy i alle EØS-landene fra og med sommeren 2024. DDAW analyserer måten sjåføren kjører på og gir en advarsel når det er nødvendig.

De to yrkessjåførene var godt kjent på veien. De fulgte alle regler, inkludert dem om kjøre- og hviletid. Likevel sovnet den ene bak rattet, kom over i motgående kjørefelt og forårsaket en front-mot-front-kollisjon med dødelig utgang. – Det er viktig å legge et godt grunnlag – det betyr å prioritere å få nok kvalitetssøvn, sier spesialrådgiver Jan Thore Mellem i Statens havarikommisjon. Kommisjonen har skrevet rapport om ulykken og konkluderer med en sjeldent klar anbefaling: – Det er ikke vanlig å være tydelig på akkurat det temaet. Jeg kan ikke huske at vi har vært så tydelige på det før, forteller Mellem.

Over på feil side

Ulykken skjedde i mai i fjor. Et vogntog på vei nordover kom over på feil side av veien i Hagantunnelen på riksvei 4 i Nittedal. Rett nord for tunnelen frontkolliderte det med et annet vogntog, på vei sørover og på riktig side av veien. Sjåføren som sovnet, hadde kjørt fra Slovenia og fulgt kjøre- og hviletidsbestemmelsene hele veien. Veien var bar, bilene var i god stand, lasten var forsvarlig sikret, og sjåførene kjørte ikke mye over fartsgrensen. Begge sjåførene ble sittende fast i bilen etter kollisjonen. Sjåføren som var på vei sørover, døde kort tid etter, mens sjåføren på vei nordover, overlevde.

Krever varselsystem

Sjåføren som sovnet, hadde ikke noen tekniske hjelpemidler i bilen sin. Statens havarikommisjon peker på at systemer for trøtthets- og oppmerksomhetsadvarsel (DDAW) blir obligatorisk i nye kjøretøy i alle EØS-landene fra og med sommeren 2024. DDAW analyserer måten sjåføren kjører på og gir en advarsel når det er nødvendig. – Det bør settes i gang arbeid for økt bruk av førerstøttesystem, skriver Statens havarikommisjonen i en egen trygghetsanbefaling som følge av ulykken.

Kommisjonen vil også ha inn et punkt om tekniske førerstøttesystemer i bransjeprogrammet for transport, slik at de som bestiller transport, kan sette det som et krav. – Aktører som bestiller godstransport på vei, bør aktivt velge kjøretøy som er utstyrt med system for trøtthets- og oppmerksomhetsadvarsel, uttaler kommisjonen.

Ofte søvn bak ulykker

Jan Thore Mellem bekrefter at søvn er en del av forklaringen i mange av sakene som Statens havarikommisjon undersøker. – Hvordan det står til med søvn og hvile, er en faktor som vi holder øye med veldig ofte når vi starter med en ulykke, sier han. Han understreker at kommisjonen ikke mener noe mer enn det som står i rapportene, men at han kan uttale seg som fagperson:  – Vi har noen muligheter til å gjøre gode valg lenge før vi skal ut og kjøre. De fleste av oss får kvalitetssøvn på nattetid, peker han på.

Sov på dagtid

Rapporten understreker at føreren som sovnet, ikke fikk ordinær nattesøvn de to siste nettene før ulykken. Selv om han kan ha sovet godt, sov han for det meste på dagtid. Overgangen fra nattesøvn til dagsøvn kan også ha gjort ham trøttere.

– Forskning viser at mennesker med søvnunderskudd som regel må ha så mye som to netter med god søvn for å bli fullt restituert, skriver kommisjonen. – Når du først skal ut og kjøre, er det fornuftig å være litt føre var. Prøve å være i aktivitet, ta pauser, bytte på hvis det er to som kjører, drikke litt kaffe og ha litt variasjon. Hvis du er trøtt, er det ikke bra med monotoni, sier Jan Thore Mellem.

Tekst: Georg Mathisen

Én person omkom i kollisjonen i fjor. Sjåføren som sovnet bak rattet, ble hardt skadet. (Foto: SHK)

 

 

Del