Søvn under graviditet

Søvnforstyrrelser er vanlige under graviditet, og forekomsten øker i løpet av tredje trimester. Forskere fra Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Helse Fonna og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har i denne studien undersøkt søvnlengde, søvneffektivitet og insomni hos 61 friske gravide i tredje trimester og sammenlignet dem med 69 ikke-gravide kvinner. Videre ble det undersøkt om stress og eksponering for kveldslys var knyttet til søvnkvalitet blant de gravide. Søvn ble undersøkt med aktigrafi, søvndagbok og spørreskjemaet Bergen Insomnia Scale, og stress ble målt med flere spørreskjemaer. Resultatene viste at de gravide hadde god søvnkvalitet, men eksponering av lys på kvelden førte til kortere søvnlengde.  Les mer på sovno.no 
Del