Søvn, insomni og angst hos unge

Det er begrenset kunnskap om søvn hos ungdom med angstproblemer som behandles i primærhelsetjenesten, noe som kan føre til at søvnproblemer ikke blir undersøkt og behandlet godt nok. Forskere fra Universitetet i Bergen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge-Vest, Haukeland universitetssykehus, Macquarie University, Modum Bad, Universitetet i Oslo, Sørlandet sykehus og Stavanger universitetssykehus har i denne studien undersøkt selvrapportert angst, insomni, tid for innsoving, søvnlengde og depressive symptomer hos 313 unge (12-16 år, 84% jenter) som ble behandlet for angst i primærhelsetjenesten. Funnene i studien tyder på at leger i primærhelsetjenesten bør undersøke og behandle insomni, tid for innsoving og søvnlengde hos ungdommer som behandles for angst.  Les mer på sovno.no 
Del