SOMNUS nr 1 2018 som eblad er her

IMG_0632 Første utgave av SOMNUS som digitalt eblad, er nå lagt ut.  TRYKK HER  Nesten alle som mottar SOMNUS akkurat nå, leser den på en skjerm. På telefonen, på nettbrettet eller på PC’en. Noen ytterst få som ikke har epostadresse, skal få den hjem i postkassen i papirkopi.

Noen liker ikke denne utviklingen. Søvnforeningen har fått noen få reaksjoner etter at bladet gikk over til å komme på epost og ikke med postmannen. Tre medlemmer har meldt seg ut.

Hovedårsaken til at SOMNUS nå kommer som digitalt eblad, er Posten. Fra nyttår slo Posten sammen A-porto med B-porto. Det vil si at utsendelsen av SOMNUS ville bli vesentlig dyrere fordi bladet hele tiden har vært sendt ut med B-post. I tillegg stiger papirprisen og dermed trykkeregningen. Til sammen ville disse to kostnadene beslaglegge over halvparten av budsjettet til SOMNUS. Trykk og porto bidrar ikke til bladets innhold. Innholdet, lesestoffet, antar styret er det aller viktigste for medlemmene.

Styret fattet sin beslutning høsten 2017 etter at det ble kjent hvilke planer Posten hadde. Det ble også besluttet at bladet skal se helt likt ut fra det var i papir og at det måtte presenteres på en fin måte i digital versjon. I valget av dataverktøy for publisering, har det vært lagt vekt på at bladet skal vises like fint på telefonskjerm, som må nettbrett og PC med større skjerm.

Bortsett fra økonomien, har det digitale bladet mange andre fordeler også. Dataverktøyet søker gjennom all teksten og leter opp nettadresser og epostadresser og aktiverer dem. Da kan du klikke direkte på lenken og lese mer andre steder.

Noen få har gamle epostadresser i medlemssystemet vårt. De vil få en sms fra Søvnforeningen med spørsmål om korrekt adresse.

Styret har stor respekt for dem som mener det er et tap at SOMNUS ikke lenger kommer i tykt papir rett fra trykkeriet. På den annen side har styret et ansvar for å forvalte Søvnforeningens begrensede midler til medlemmenes beste. Styret ønsker derfor å bruke midler på innholdet i SOMNUS og ikke på produksjonen og distribusjonen.

Del