Alvorlig søvnapné og hjertesykdom og diabetes henger sammen

Forskere fra Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus har i denne studien undersøkt forekomsten av hjerteinfarkt, angina pectoris, slag, hypertensjon, diabetes mellitus, kronisk obstruktiv lungesykdom, astma, fedme og deres assosiasjon til obstruktiv søvnapné og dens alvorlighetsgrad (n= 1887). Resultatene viser en høyere forekomst av hjerteinfarkt, angina pectoris, hypertensjon, diabetes mellitus og fedme hos personer med […]

Les mer

Insomni gir mange bivirkninger

Forskere ved NTNU, Universitetet i Oslo og St. Olavs hospital har i denne tverrsnittstudien sammenlignet en gruppe pasienter med kliniske symptomer på insomni (n=35) med en kontrollgruppe (n=41) med hensyn til hvorvidt mer alvorlige symptomer på insomni påvirker nevrologisk funksjon. Resultatene indikerer at klinisk signifikante symptomer på insomni har en substansiell effekt på spatial og verbal […]

Les mer

Nattsykepleiere legger på seg

Forskere fra Universitetet i Bergen har i denne longitudinelle studien undersøkt hvordan kroppsmasseindeksen til sykepleiere i ulike skiftordninger utvikler seg over en 4-års periode. Studien viser at sykepleiere som arbeidet utelukkende natt hadde en signifikant økning i kroppsmasseindeks sammenlignet med sykepleiere som arbeidet utelukkende dag. Dette resultatet ble stående selv etter at man justerte for […]

Les mer

Dårlig søvn gir dårlig sosialt liv

Forskere fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Helsinki og Universitetet i Sydney har i denne tverrsnittstudien undersøkt hvordan to søvnrelaterte nøkkelkomponenter – søvnlengde og søvnkvalitet – samvarierer med fysisk, emosjonell og sosial fungering. Etter å ha justert for alder og kjønn fant man at dårlig søvnkvalitet var assosiert med dårligere fysisk, emosjonell og sosial fungering, […]

Les mer

Søvndyssende musikk utgitt til søvndagen i år

Britisk musiker har gjennom søvnløse netter på turné og senere som småbarnspappa komponert det han mener er musikk som garantert får deg til å sove. Da britiske Tom Middleton tilbragte kveld etter kveld på scenen under musikkfestivaler og konserter på det glade 90-tall, kunne han ikke unngå å observere hvordan publikum danset og beveget seg. […]

Les mer

Høring – endring av reseptgruppe for modafinil fra A til B

Legemiddelverket sendte 23. mars ut et forslag på høring om å endre reseptgruppe for modafinil fra gruppe A til B. Høringsfristen er 21. juni 2018. ​Modafinil er et sentralstimulerende legemiddel som er godkjent til behandling av narkolepsi. Klinisk erfaring tyder på at modafinil har relativt lavt potensiale for misbruk og avhengighet. Legemiddelverket vurderer derfor at […]

Les mer

Søvnforsker vil avskaffe sommertid

Det er ikke lenge siden vi stilte klokken én time fram. Unødvendig, mener søvnforsker Ståle  Pallesen ved Haukeland sykehus.– Jeg syns det er unødvendig. Søvnen blir forkortet flere dager etter overgangen. Vi vet at det resulterer i negative konsekvenser, sier han. Konsentrasjonsvansker og dårlig humør er kjente konsekvenser ved søvnmangel. Men Pallesen nevner en studie […]

Les mer

Tok sovemedisin – fikk hukommelsessvikt

Jørgen Bramness som er spesialist i psykiatri, seniorforsker og professor II ved Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rus og psykisk lidelse og Institutt for klinisk medisin, UiT tok 10 mg Zoplikon for å få sove på en lang flyreise til USA. Mange timer senere våknet han opp på et hotellrom i New Orleans, uten å huske […]

Les mer

Hvorfor snakker vi i søvne?

Det er ikke uvanlig å snakke i søvne, og for de fleste vil det ikke påvirke søvnkvaliteten – men det kan gå utover partnerens søvnkvalitet. Ida Bergersen, journalist – LOMMELEGEN  PUBLISERT 26. mars 2018 Det antas at cirka 40-50 prosent av barn opptil åtte år snakker i søvne én eller flere ganger, noe som er […]

Les mer

Tok sovemedisin – fikk fengsel, bot og mistet lappen

Tønsbergs Blad forteller følgende historie:  Pensjonisten ble dømt til betinget fengsel og 5.000 kroner i bot etter at han kjørte bil påvirket av sovemedisinen Zopiklon. Det tilsvarte en promille på rundt 1.0. Kjøreturen på E18 endte i kollisjon med en lastebil. Pensjonisten kjørte på E18 1. november 2017, da uhellet skjedde – og det i […]

Les mer