Nye helsekrav til førerkort ved Søvnapné og Narkolepsi

Førerkort klasse 1: Helsekrav for personer med søvnapné er oppfylt dersom relevant spesialist attesterer at tilfredsstillende symptomkontroll er oppnådd og føreren følger legens råd og anbefalinger. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil tre år av gangen.

Bus Driving

Førerkort klass 2-3: Helsekrav for personer med søvnapné er oppfylt dersom relevant spesialist attesterer at tilfredsstillende symptomkontroll er oppnådd og føreren følger legens råd og anbefalinger. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen

Førerkort klasse 1: Helsekrav for personer med narkolepsi med katapleksi er oppfylt etter at behandlende spesialist har bekreftet at søkeren har oppnådd stabil fase med god funksjon.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.

Førerkort klasse 2-3: Helsekrav for personer med narkolepsi med katapleksi er ikke oppfylt.

Mange som har søvnapné har også diabetes:

Førerkort klasse 1: Helsekrav er oppfylt for personer med diabetes dersom føreren
a) ikke har hatt mer enn ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene
b) har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre og
c) følger legens anbefalinger, herunder anbefaling om egenmåling av blodsukker i forbindelse med føring av motorvogn.
Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet dersom det har vært ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene.
Dersom det ikke har vært et slikt anfall de siste tolv månedene, kan helseattest deretter gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet.

Førerkort klasse 2-3: Helsekrav er oppfylt for personer med diabetes dersom føreren
a) ikke har hatt noe anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene
b) har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre
c) følger legens råd og anbefalinger
d) kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig, ikke mer enn to timer før kjørestart og siden hver andre time, eller oftere dersom det er nødvendig, inntil kjøringen avsluttes og
e) har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonale retningslinjer med fremleggelse av logg med måling av blodsukker for de siste tre månedene.
Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet, deretter med inntil tre års varighet.
Det kan ikke gis anbefaling i helseattesten om førerett for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss.

 

 

 

Del