Ny leder intervjuet i Nationen

Vil ikke være søvnbilister i trafikken

Pål Nation en II

– Hva er det i de nye helsekravene til førerkortforskriften som kan føre til store praktiske og sosiale utfordringer for personer med diagnose narkolepsi og søvnapné?

– Du må få oppdatert helseattest jevnlig. Men hvem skal utstede attesten? Fastlegen har verken kompetanse eller utstyr til den oppgaven. Hvor frisk eller syk er du? Hvor går grensene? Blir du uventet uten førerkort, oppstår både sosiale og praktiske utfordringer for personer som allerede sliter med å komme seg gjennom hverdagen.

– Hvor lange tid tar det dersom førerkortforskriften krever helseattest fra en søvnspesialist?

– Normalt tar det 52 uker for pasienter med søvnapné, For narkolepsi-pasienter enda lenger.

– Dere har fått litt uventet støtte fra legeforeningen?

– Ja, jeg er glad for at Legeforeningen har som oss, pekt på en rekke uavklarte spørsmål rundt praktiseringen av forskriften.

– Hva må myndighetene gjøre?

– Det har jeg ikke noe klart svar på. Forskriften kan føre til at pasienter ikke tør ta opp søvnproblemer med fastlegen sin. Det er anslagsvis en halv million nordmenn som sliter med en søvnsykdom, men bare en brøkdel har diagnose og har fått hjelp. Det er cirka 200 000 bilførere som blir berørt av denne forskriften. Det kommer etter min mening til å bli travelt ved landets 30 søvnsentre.

– Har du selv noen søvnsykdom, men kjører bil?

– Ja jeg har søvnapné! Før jeg tok i bruk CPAP-maskin om natten, var jeg nok i risikosonen for å miste førerkortet.

– Hva leser du nå?

– Jeg leser en bok om innholdsmarkedsføring i forbindelse med min jobb i Grafisk bransjeforening /Norsk Industri.

– Hva er favorittnettsted?

– Flisatrykkeri.no en morsom bedrift med utrolig god humor.

– Hva lånte du av naboen din sist?

– Jeg lånte biilen hans fordi e-bilen min har for kort kjørelengde.

– Hva blir det til middag i dag?

– Skrei med tilbehør. Det er favorittmåltidet mitt. Blir litt ekstra søvnig av det …

Del