Nesespray for narkolepsi har fått forskningsmidler

Forskningsrådet investerer en halv milliard i innovative bedrifter. Nesesprayen med hypokretin mot narkolepsi er en av dem! Lasse Ødegaard i foreldregruppen skriver på Facebook:Nå er det avgjort. Forskningsprosjektet Nesespray for narkolepsi får støtte gjennom Forskningsrådets BIA-program.Dette er en gledens dag. Endelig kommer vi i gang!Forening for forskning på narkolepsi kommer nå til å sette fullt fokus på innsamling av egenandelen og håper alle er klare til å bidra.

Optinosesprayen

Optinose har forøvrig nettopp fått FDA sin godkjennelse for ny migrenemedisin. Det passer derfor perfekt for dem å starte med vårt prosjekt nå. Prosjektet heter: 256809 Orexin-A delivered with the Breath Powered nose-to-brain device – a novel therapy for Narcolepsy, OPTINOSE AS Oslo

– Hele 50 bedrifter av i alt 181 som søkte oss får støtte til sine prosjekter gjennom Forskningsrådets BIA-program. Vi mottok 33 prosent flere søknader i år. Det viser en økt vilje i næringslivet til å bruke forskning for å skape innovasjon. Dette er viktig og nødvendig for at vi skal hevde oss innen næringer som blir mer og mer kunnskapsbaserte, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Totalt bevilger Forskningsrådet 532 millioner kroner til de nye innovasjonsprosjektene.
Størrelsen på søkerbedriftene fordeler jevnt mellom små, mellomstore og store foretak. Områdene de vil forske på spenner vidt ­– fra miljøteknologi, helse og bioøkonomi til avanserte produksjonsprosesser og teknologioverføring fra oljesektoren til andre industrier. Mange av bedriftene har søkt om midler til å utvikle teknologi til å redusere produksjonskostnader eller automatisere produksjon. Resultatene fra prosjektene som får BIA-tildeling kan både bidra til å skape nye arbeidsplasser og til å holde jobber i Norge.

Se listen over de 50 nye innovasjonsprosjektene her (PDF – 23 KB)

Fakta ark med nøkkeltall om tildelingen finner du her (PDF – 245 KB)

Fakta BIA
BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Bedriftene bestemmer selv hva de vil forske på og hvem de vil samarbeide med. De beste prosjektene får støtte, uavhengig av tema og bransje.

Midlene skal bidra til:

  • økt satsing på forskningsbasert innovasjon i næringslivet
  • hevet ambisjons- og kompetansenivå i bedriftenes egen FoU-virksomhet
  • høyere kvalitet i nasjonale FoU-miljøer som benyttes til innovasjon i næringslivet

Resultatene fra BIA-prosjektene kan være:

  • nye eller sterkt forbedrede prosesser, produkter, tjenester og forretningsmodeller
  • økt samarbeid om innovasjon mellom bedrifter og FoU-institusjoner, og mellom bedrifter
  • nye internasjonale partnerskap og mer internasjonalt konkurransedyktig næringsliv
  • utløst privat kapital for å realisere innovasjon i bedrifter
Del