Nesekirurgi og søvnapné

Forskere fra St. Olavs hospital og NTNU har i denne prospektive registerbaserte studien sammenlignet symptomer og helserelatert livskvalitet før og etter kirurgi i tre pasientgrupper. Resultatene viser at kirurgisk behandling førte til færre symptomer og bedre helserelatert livskvalitet for alle pasientgruppene. Imidlertid rapporterte pasientene med søvnapné signifikant dårligere postoperativ livskvalitet enn pasienter uten søvnapné. I utvalget var det noen av pasientene som hadde flere diagnoser, slik som søvnapné. The Sino-Nasal Outcome Test-20 (SNOT-20) ble anvendt for å undersøke livskvalitet i spesifikk relasjon til nese-bihule plager.  Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer (SovNo)  Les mer her

Del