Utredning og behandling av insomni

Søvnløshet – insomni

Insomni, eller søvnløshet, er den vanligste søvnforstyrrelsen. Søvnvanskene varierer fra person til person. Noen sliter mest med innsovningen, andre med urolig nattesøvn og mange oppvåkninger. Den vanligste behandlingsformen har vært sovemedisiner, men ny kunnskap viser at behandling uten medisiner har bedre effekt på lang sikt.

  • Cirka 15 prosent av voksne har insomni. Forekomsten er høyere hos kvinner og eldre.
  • Forekomsten av insomni i Norge har økt siden 2000.
  • Gjennomsnittlig søvnlengde for voksne er cirka 7 timer.
  • Insomni øker risikoen for utvikling av helseplager, frafall fra arbeidslivet og ulykker.

Nyttige lenker med god informasjon:

https://helse-bergen.no/behandlinger/insomni

https://www.helsenorge.no/sykdom/sovnsykdommer/sovnloshet-insomni/

https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/sovnvansker-folkehelserapporten/

https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/sovnloshet/

https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/boker-om-sovn

 

Del