Narkolepsi

Narkolepsi er en nevrologisk søvnsykdom. Hovedsymptomet er stor og uimotståelig søvntrang på dagtid med «søvnanfall». I monotone situasjoner kan man plutselig sovne på upassende steder og tidspunkt, f.eks. på skolen/jobben eller mens man står stille, spiser eller snakker med noen. Søvnigheten kan ikke forklares ut fra andre sykdommer, søvnmangel eller annet. Mange har også det spesielle symptomet katapleksi som er plutselig muskelsvakhet utløst av følelser. Katapleksi kan være at knærne svikter, at man blir svak i kjeven og ansiktet, at hodet faller ned mot haken eller at man faller helt om.

Hvis du tror du kan ha en slik diagnose, må du be fastlegen din om en henvisning til en søvnutredning – polysomnografi og andre søvntester. Det er ventetid på sykehusene og du kan selv velge behandlingssted her: https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlinger/ventetider-for?bid=207

Det nasjonale kompetansesenteret for hypersomnier, deriblant narkolepsi, er NevSom – her er det hjelp å få:  NevSom arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. Målsettingen er å bistå til individuelt tilrettelagte og likeverdige tjenester for brukere i alle aldre, over hele landet. Dette gjør vi gjennom tiltak for å bidra til kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten, lokalt hjelpeapparat og andre relevante tjenester.  Fagpersoner innen helsevesenet, skoleverket, NAV, barnevernet, kriminalomsorgen, kommunene, personer med diagnosene og deres pårørende kan henvende seg hit. www.nevsom.no

Nyttige lenker med kvalitetssikret informasjon:

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/narkolepsi

https://www.helsenorge.no/sykdom/sovnsykdommer/narkolepsi/

https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/narkolepsi

https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/narkolepsi/

 

Del