Margaret Ramberg ble æres-medlem

– Vi er en forening i vekst, konstaterte leder Pål Stensaas på årsmøtet i Søvnforeningen.

– Høyeste prioritet i fjor og i år er å rekruttere nye medlemmer for å styrke Søvnforeningens muligheter til innflytelse. Per i dag har vi godt over 800 betalende medlemmer. Bare i mars og første halvdel av april fikk vi over 60 nye. Det strømmer inn nye medlemmer hele tiden, forteller han.

500 000 med problemer

– Vi kan ikke ønske oss en bedre situasjon. Dette inspirerer oss til å fortsette rekrutteringsarbeidet med uforminsket styrke. Vi får stadig flere medlemmer med narkolepsi og idiopatisk hypersomni, og vi rekrutterer også fra den store gruppen med søvnapné og hypersomni.

På årsmøtet røpet Stensaas et par tall fra undersøkelsen som foreningen har fått gjort i samarbeid med LHL. – 28 prosent av befolkningen er like trøtte om morgenen som de var da de gikk og la seg om kvelden, forteller han.

En av seks har duppet av eller sovnet bak rattet. 500 000 nordmenn har en eller annen form for søvnproblem uten å være utredet for det.

Æresmedlem

Stensaas gjorde seg nesten skyldig i en bommert da han gjorde kjent at Margaret Sandøy Ramberg er utnevnt til æresmedlem i Søvnforeningen. – Du må ikke komme med overraskelser til oss som har narkolepsi! irettesatte Ramberg da hun tok imot hederen.

– Margaret har satt sitt preg på foreningen i alle år. Hun har deltatt i alle faglige fora og var likeperson før begrepet ble oppfunnet, sier Pål Stensaas.

– Følg opp!

Margaret Sandøy Ramberg var tilbake på årsmøtet etter noen års fravær. – Jeg havnet i den gjengen som har hjerteinfarkt, og hjertet nøyde seg ikke med ett, så jeg hadde en hastig sorti fra styret, forteller hun.

– Dette har vært moro. Det har vært en kamp å få helsemyndighetene til å skjønne at det i det hele tatt finnes noe som heter søvnsykdommer. Men det har skjedd en rivende utvikling, sier hun.

– Kampen for erstatning er ikke over. Jeg ber på mine knær om at dere må følge opp dem som har fått livene sine snudd opp-ned, enten det er på grunn av narkolepsi, idiopatisk hypersomni eller en annen, sjelden sykdom, sier Margaret Sandøy Ramberg.

Stensaas gjenvalgt

Møteleder Gunnar Kviebakk loset foreningen gjennom et raskt og historisk årsmøte. Dette var første gangen alle medlemmene i Søvnforeningen kunne møte på årsmøtet, uten at det var lokalforeninger som valgte delegater.

Pål Stensaas fortsetter som leder i foreningen. I styret har han ellers med seg kasserer Gunnar Kviebakk (ny), sekretær Marit Aschehoug (ikke på valg) og styremedlemmene Janiche Henden (ikke på valg) og Knut Bronder (ny). Varamedlemmer: Marita Bjerke, Torunn Figenschou og Trude Wabakken.

Margaret Sandøy Ramberg er æresmedlem i Søvnforeningen – styreleder Pål Stensaas overrakte det synlige beviset.

 

 

 

 

 

 

Pål Stensaas ble gjenvalgt, mens Knut Bronder, med lang erfaring som rådgiver og spesialsykepleier på Nevsom, er den eneste helt nye i styret. Her er styret i Søvnforeningen: Fra venstre Knut Bronder, Marita Bjerke, Gunnar Kviebakk, Pål Stensaas, Janiche Henden, Marit Aschehoug og Torunn Figenschou.

Georg Mathisen  Tekst og foto

Del