Kurs om hypersomnier, søvnapné og insomni i Bergen

Strever du med søvn og ønsker å få mer informasjon og møte andre med samme diagnose? Da har du sjansen i Bergen 18, og 19. oktober. Møtene er gratis, med enkel servering og holdes på HAUKELAND HOTELL, Loftsrommet.

Påmelding til sovnforeningen@gmail.com eller sms til 48 28 03 83

PROGRAM møter BERGEN

  1. og 19. oktober

ONSDAG 18. oktober formiddagen 12-16  Haukeland Hotell, Loftsrommet.

Gratis, med enkel servering

Arrangør: NevSom og Søvnforeningen og SovNo

Målgruppe: Rektorer, lærere, helsesøstre, helsepersonell , DPS, BUP, rådgivere – grupper som har elever med søvndiagnoser (hypersomnier) og som trenger tilrettelegging.

Forelesere:

Ståle Pallesen (Haukeland) om ungdomssøvn generelt, om implikasjoner for lite søvn hos denne gruppen, og peker på aktuelle diagnoser og tiltak (inkl skolesektoren)

Knut Bronder (Nasjonalt Kompetansesenter for hypersomnier) om mestring av hverdagen

Hilde Andresen (Nasjonalt Kompetansesenter for hypersomnier) om tilrettelegging i skolen

ONSDAG 18. oktober 18-21 Mestringsmøte åpent møte for folk med hypersomnier

Forelesere:

Michaela Gjerstad; Behandling og medisinering ac hypersomnier

Knut Bronder: Mestring av hverdagen med hypersomni

Hilde Andresen:Mestring av skole, utdannelse og arbeid – tilrettelegging.

 

TORSDAG 19. oktober 17-19  Mestringsmøte åpent for folk med søvnapné og insomni

Forelesere:

Bjørn Bjorvatn: Om insomni

Marit Aschehoug: Mestring av CPAP-behandling mot søvnapné – maskevalg

Torunn Figenschou: Mestring av CPAP-behandling mot søvnapné

Påmelding til sovnforeningen@gmail.com eller sms til 48 28 03 83

Bildene: Knut Bronder og Hilde Andresen begge fra Nevsom, Bjørn Bjorvatn, SovNo Haukeland, Michaela Gjerstad, Stavanger, Ståle Pallesen, Haukeland.

Hilde Andresen og Knut BronderBjørn BjorvatnMichaela Gjerstad

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del