Kostbar folke- sykdom få snakker om

Nesten en halv million voksne nordmenn strever med søvnapné. Søvnapné er at svelget klapper sammen under søvn og du slutter å puste. Søvnapné en dødelig sykdom, når du slutter å puste om natten, så sliter hjertet hardt. Til slutt kan du pådra deg hjerteinfarkt, hjerneblødning, slag, diabetes II, restless legs og overvekt.

Søvnapné har liten status og Norge mangler en spesialistutdannelse for søvnleger. Bergen har det eneste norske professoratet i søvn med Bjørn Bjorvatn som gjør en fremragende jobb på Haukeland sammen med sin stab der. De er et positivt unntak i medisinundervisningen om søvn. De andre medisinske fakultetene bruker i snitt 2 timer om søvn gjennom hele studiet.

World Sleep organisation har gjort en undersøkelse på 409 medisinske fakulteter i 12 land. De bruker i snitt 2,5 timer på søvn i hele undervisningsløpet.

Den internasjonale Søvndagen er fredag 15. mars og markeres over hele verden. Søvnforeningen har markert dagen ved å ha åpne møter om søvn i Kristiansand, Stavanger og Bergen og på selve dagen står søvnforeningen på stand foran Stortinget i Oslo.

 

 

 

Ubehandlet søvnapnè er kostbart! Vi har ikke tall for Norge, men i USA koster dårlig søvn blant den arbeidende befolkningen samfunnet og næringslivet, ca 411 milliarder dollar i året.

 

 

 

 

 

En undersøkelse fra USA i forbindelse med søvndagen viser at 46 prosent av personer med søvnforstyrrelser gjør feil på jobben, møter ikke regelmessig på jobb og glemmer arrangementer.

Dette er bekymringsfullt fordi fastleger ikke har nok kunnskap om søvn til å kjenne igjen symptomene og sende pasientene til utredning, diagnose og behandling. Behandlingen av søvnapné er effektiv og billig, sparer liv og sparer samfunnet for milliarder for behandling av andre og kostbare diagnoser og tapte arbeidstimer og sosialt liv.

Det aller beste ville vært om fastlegene kunne få en fast takst av staten for en enkel søvnutredning, kjøpe inn det rimelige diagnoseutstyret og få ned de uverdig lange ventelistene for søvnutredning på sykehus.

Kontaktperson:

Styreleder Pål Stensaas, paalstensaas@gmail.com  tlf 92486681

Del