Internasjonal søvndag 2018 markert

Stand foran Stortinget

Fredag 16. mars hadde Søvnforeningen stand foran Stortinget. Pål Stensaas og Marit Aschehoug bemannet standen hele dagen og fikk hjelp noen timer av Ellen Marie Arefjord og Susanna Mørch. Philips lanserte sin nye reise CPAP DreamStationGo på standen frem til klokken 12 og deretter kom ResMed med sin nye reise CPAP AirMini. Standen var godt besøkt.

Styreleder Pål Stensaas overleverte en petisjon til leder av Helse- og Omsorgskomiteen på Stortinget, Olaug Bollestad fra KrF, med følgende krav:

  • Vi aksepterer ikke en ventetid på ett år for å få gjennomført søvnutredning for den dødelige sykdommen søvnapné i det offentlige helsevesenet. Vi ønsker at fastlegene skal få en fast takst for å kunne gjennomføre polygrafi og henvise pasientene raskt til behandling. Svært mange flere mennesker vil komme til behandling før søvnlidelsene fører til flere dødsulykker i trafikken, alvorlige følgesykdommer som diabetes, hjerteinfarkt, hjerneblødning, overvekt osv.
  • Vi aksepterer ikke at det er stor mangel på nevrologer som har god kompetanse på søvnsykdommer – det er urovekkende lite oppmerksomhet rundt søvn og søvnsykdommer i legestudiet. Vi etterlyser krav om mer omfattende undervisning i søvnsykdommer i legestudiet, at søvnsykdommer innføres som en egen spesialitet og at det opprettes professorater i søvn ved de medisinske fakultetene.
  • Vi aksepterer ikke at pasientskadeerstatningen etter Pandemrix-vaksinen ikke omfatter pasienter med narkolepsi fra før som ble merkbart dårligere etter vaksinen og at pasienter som fikk diagnosen Idiopatisk Hypersomni etter vaksinen ikke erkjennes som en del av bildet. For å skaffe mer kunnskap om dette krever vi at det nå må igangsettes mer forskning på de nevrologiske søvnsykdommene.

Lokallaget i Bodø hadde stand på sykehuset mandag 20. mars. Det var også aktivitet i Bergen.

Stand på Askimtorget kjøpesenter

Grethe Fjellengen, som har narkolepsi, var med i fylkeslagets styre i mange år. Hun bor på Mysen, og jeg foreslo stand i indre Østfold. Vi ble enige om å satse på Askimtorget kjøpesenter i den tidligere Askim Gummivarefabrikk. Valget sto mellom lørdag formiddag og fredag ettermiddag. Vi valgte lørdagen av to grunner, flere handlende og lettere å holde seg våken på formiddagen. Grethe avtalte tid og sted med sentersjefen.

Vi møtte til avtalt tid og hadde med stoler og bord og et bra utvalg brosjyrer og medlemsblader. Midt på et innvendig torg var det heis og trapp til 2. etasje, og vi rigget oss til ved siden av trappen. Ved lunsjtid var det fullt på alle spisestedene, men kjøpesenteret hadde mange innganger, så ikke alle kom forbi oss.

Jeg synes det var vanskeligere å få folk til å ta med «lesestoff» nå enn da jeg sto på stand i Torvbyen i Fredrikstad for 10-12 år siden. Den gangen hadde vi stilt ut en CPAP montert på et isoporhode, og det skapte en del interesse.

Før søvndagen fikk jeg henvendelse fra Ann Kristin Lied som kunne tenke seg å bli med på stand, men syntes Askim lå for langt unna. Nå er jeg glad for at hun har tatt over som fylkeskontakt i Østfold, og så får heller jeg prøve å være til hjelp. (Alfhild Lehne)

Grethe Fjellengen (bildet) og Alfhild Lehne hadde stand på Askimtorget i forbindelse med den internasjonale søvndagen.

 

Account manager Boye Thorsen fra Philips lanserte den nye reise CPAP’en DreamstationGo på standen foran Stortinget.

 

 

 

 

 

 

Produktspesialist Marie Garfjeld fra ResMed lanserte deres nye reise CPAP AirMini på standen foran Stortinget.

 

 

 

 

Styreleder Pål Stensaas overleverte Søvnforeningens krav til Stortingets Helse- og Omsorgskomité.

 

 

 

 

 

Standen foran Stortinget hadde godt besøk hele Søvndagen 16. mars med Marit Aschehoug og Pål Stensaas godt kledd mot kaldt vintervær.

 

 

 

 

Del