Insomni, muskler og overvekt?

Er det sammenheng mellom kroniske muskel-skjelett smerter og risiko for insomni, og har fysisk aktivitet og BMI innvirkning på dette?Forskere fra Trondheim har undersøkt sammenhengen mellom kroniske muskel-skjelettsmerter og risiko for insomni, og om fysisk aktivitet og BMI virker inn på denne sammenhengen.

Forskerne brukte data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Hunt-undersøkelsen). Data fra rundt 22.000 pasienter (12000 kvinner) uten insomni i Hunt-2 (1995-97) ble sammenlignet med data fra de samme pasientene i Hunt-3 (2006-2008). Sammenlignet med deltagere som ikke rapporterte noen smerter, fant undersøkelsen at kronisk smerte var assosiert med økt risiko for insomni, og særlig blant de som hadde flere smerteområder.
Selv om det ikke var klare tegn på modereringseffekter, konkluderer forskerne med at det er et viktig funn at fysisk aktivitet og stabil normalvekt kan redusere risikoen for insomni hos personer med smerter.

Do physical activity and body mass index modify the association between chronic musculoskeletal pain and insomnia? Longitudinal data from the HUNT study, Norway.

Studien er publisert i Journal of Sleep Research. 1. februar 2018

Eivind S. Skarpsno, Tom I.L.Nilsen, Trond Sand, Knut Hagen, Paul J. Mork

trening

Del