Idiopatisk hypersomni

Idiopatisk hypersomni er en sjelden søvnsykdom som kjennetegnes ved økt søvnighet i form av uimotståelig søvntrang på dagtid (EDS; Excessive Daytime Sleepiness) samt ofte store vansker med å våkne etter søvn (sleep drunkeness).

IDIOPATISK = av ukjent årsak, HYPERSOMNI = unormal økt søvnighet på dagtid etter normal nattesøvn på minst 6 timer. Det er ikke sikkert kjent hvor mange som har IH pr million innbyggere. Ut fra beregningene om forekomst av narkolepsi, kan det være mellom 100 til 500 personer med IH i Norge.

Hvis du tror du kan ha en slik diagnose, må du be fastlegen din om en henvisning til en søvnutredning – polysomnografi og andre søvntester. Det er ventetid på sykehusene og du kan selv velge behandlingssted her: https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlinger/ventetider-for?bid=207

Nyttige lenker med god informasjon:

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/idiopatisk-hypersomni

https://www.helsenorge.no/sykdom/sjeldne-diagnoser/idiopatisk-hypersomni/

https://helse-bergen.no/behandlinger/hypersomnier

https://sml.snl.no/hypersomni

Andre hypersomnier som NevSom har diagnoseansvar for:

Narkolepsi

Kleine-Levins syndrom

Del