Høring – endring av reseptgruppe for modafinil fra A til B

Legemiddelverket sendte 23. mars ut et forslag på høring om å endre reseptgruppe for modafinil fra gruppe A til B. Høringsfristen er 21. juni 2018.

​Modafinil er et sentralstimulerende legemiddel som er godkjent til behandling av narkolepsi. Klinisk erfaring tyder på at modafinil har relativt lavt potensiale for misbruk og avhengighet. Legemiddelverket vurderer derfor at reglene som gjelder for reseptgruppe B er tilstrekkelige for å hindre misbruk og feilbruk av legemidlet.

Her kan du lese mer og eventuelt levere et høringssvar

Del