Hjerne- uka: SØVN i Oslo 19/11

Velkommen til åpent møte om søvnsykdommer i OSLO
Hjerneuka 2019: Neste uke åpner nevrologiske avdelinger over hele landet sine dører og arrangerer gratis arrangementer med fokus på hjernesykdommer (sjekk ut program ved ditt sykehus). Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet inviterer tirsdag 19. november kl. 18-20 (store auditorium) til åpent møte
Program:
18.00-18.10 Velkommen v/møteleder og professor Erik Taubøll
18.10-18.40 Sykt trøtt – normalt eller søvnsykdom?
v/ overlege Ragnhild Berling Grande, NevSom
18.40-19.00 Anfall – mer enn epilepsi
Overlege og professor Erik Taubøll
19.00-19.20 Hvordan undersøker vi søvnen?
Overlege Kornelia Beiske
Informasjon fra pasient- og brukerforeningene
19.20-19.30 Søvnforeningen v/ Paal Stensaas
19.30-19.40 Norsk epilepsiforbund

19.40-19.45 Avslutning v/møteleder, professor Erik Taubøll

Del