Her kan du få hjelp: NevSom i Oslo og SOVno i Bergen

Det er ikke alltid lett for pasienter å vite hvor man kan finne ekspertise på sin diagnose. Det er ikke å forvente at fastleger kan alt om alle diagnoser. Undervisningen i søvnmedisin på studiet er varierende, mye i Bergen, lite i Oslo, Trondheim og Tromsø. Særlig for hypersomnier er det langt mellom ekspertene. Men fortvil ikke! Det finnes to nasjonale kompetansesenter for søvnmedisin:

NevSom holder til på Ullevål sykehus i Oslo og kan det meste om hypersomnier som narkolepsi med og uten katapleksi, Idiopatisk hypersomni og Kleine Levine Syndrom.

SOVno holder til på Haukeland sykehus i Bergen. Der finnes ekspertise blant annet på insomni og søvnapné.

NevSom i Oslo:

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier er en del av Nasjonalt kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. NevSom arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. Målsettingen er å bistå til individuelt tilrettelagte og likeverdige tjenester for brukere i alle aldre, over hele landet. Dette gjør vi gjennom tiltak for å bidra til kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten, lokalt hjelpeapparat og andre relevante tjenester.

Hvem kan henvende seg? Fagpersoner innen helsevesenet, skoleverket, NAV, barnevernet, kriminalomsorgen, kommunene, personer med diagnosene og deres pårørende.

NevSom eies av Helse Sør-Øst og er plassert i Avdeling for sjeldne diagnoser i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus. Senteret har til sammen 17 ansatte, herunder leger, psykologer, og rådgivere med ulik fagbakgrunn. NevSom finansieres i sin helhet av Helse- og omsorgsdepartementet over statsbudsjettet.

Nettsidene www.nevsom.no inneholder mye nyttig informasjon deriblant en e-læringsvideo om narkolepsi, informasjon om kurs for pasienter, nyheter om forskning og fagstoff om diagnosene.

NevSoms telefonnummer er 23016030. Telefontid er mandag til fredag fra 8:00 – 15:30 og sommertid fra 15.mai tom 14 september er det 8:00 – 15:00  E-post: post.nevsom@ous-hf.no

SOVno i Bergen:

Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer (SOVno) ble etablert i september 2004, og er administrativt forankret under Lungeavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus. Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av ulike typer søvnforstyrrelser. Tjenesten retter seg både mot helsepersonell, pasienter, pårørende og befolkningen generelt. Tjenesten deltar i undervisning i grunn-, videre- og etterutdanninger av helsepersonell, og gir veiledning/rådgivning på nasjonalt nivå for å sikre spredning av kompetanse til landet for øvrig. Tjenesten driver med forskning i egen regi, samt bidrar til forskning- og fagutvikling i andre fagmiljøer for å bygge opp nasjonal kompetanse. Tjenesten driver ikke pasientbehandling, men driver rådgivning til helsetjenesten.

Det er et mål at det bygges opp fagmiljøer innen utredning og behandling av søvnsykdommer i alle helseregioner slik at disse kan bygge faglige nettverk og på sikt ivareta dette fagområdet selv.

Nettsidene www.sovno.no inneholder nyttig informasjon. Du kan ta søvntesten som mer enn 50.000 mennesker har tatt. Her finner du fagartikler om søvn, den nyeste forskningen, nyttig litteratur. Du finner en side med en oversikt over offentlige og private tilbud for utredning og behandling av søvnsykdommer innen hver helseregion i Norge.

Du kan benytte epostadressen: postmottak@helse-bergen.no og skrive at det er til SOVno i emnefeltet.

Jelena Mrdalj og Siri Waage

Rådgiver Jelena Mrdalj (t.v.) og koordinator Siri Waage fra SOVno i Bergen.

 

 

 

Bjørn Bjorvatn(1)

Leder av SOVno, Bjørn Bjorvatn.

 

 

 

 

 

 

Hilde Andresen og Knut Bronder

Rådgivere fra NevSom i Oslo, Hilde Andresen og Knut Bronder.

 

 

 

 

 

 

Michael B Lensing

Konstituert leder av NevSom, Michael B. Lensing.

 

 

Del