Her finner du de nyttige lenkene

Kontingent 2020:

350 kroner for vanlige medlemmer og 55 kr for hvert familiemedlem ekstra. Støttemedlem privat 500 kroner. Støttemedlem bedrift 1500 kr. Husk å merke innbetalingen med navnet ditt. KONTO: 1286.51.72387

Nettbutikker for søvnapnéutstyr:

ResMed

Philips

Ny brosjyre om søvnapné

Søvnforeningens nye brosjyre om søvnapné er ferdig og sendt til alle 32 sykehus som foretar søvnundersøkelser. Brosjyren er beregnet på brukere, ikke på helsepersonell. Den ligger på nettet her    Helsedirektoratet har gitt ut en brosjyre om bedre søvn – den kan du laste ned her

SovNo på Haukeland har gode brosjyrer om søvn:

Temaside om søvn

Folkehelseinstituttet har en temaside om søvn som kan være av interesse.

Les mer her

Foredrag om søvn på Youtube

I februar hadde Hjernerådet et populærvitenskapelig møte om søvn. Det var så populært at hele møtet ble tatt opp på video som nå ligger på Youtube.

Her kan du se hele møtet på Youtube

Materiell om hypersomnier

Her finner du retningslinjer og materiell om hypersomniene, narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom. Her er det mye nyttig informasjon.

Fagartikler

Her finner du sentrale og anbefalte artikler innen søvnfeltet med skildring av innholdet i publikasjonen. De fleste artiklene er på engelsk. Nye artikler vil bli lagt ut med jevne mellomrom. Artiklene ligger på nettsidene til  Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Haukeland sykehus i Bergen.

 

Diagnoser – oppdatert informasjon

Om søvn – Haukeland

Idiopatisk hypersomni

Narkolepsi

Kleine Levine

SØVNAPNE

INSOMNI

DØGNRYTMEFORSTYRRELSER

PARASOMNIER

BEVEGELSESFORSTYRRELSER i søvn

BARN og SØVN

ELDRE og SØVN

GENERELT om SØVN

Forskning på hypersomnier

NevSoms ansatte jobber med forskning på hypersomnier og det kan være av interesse å lese om forskningsprosjektene deres.

Likepersoner og fylkeskontakter

Søvnforeningens likepersoner og fylkeskontakter er viktige. Har du lyst til å bli likeperson, så ta kontakt.

En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pasient eller pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle våre likepersoner har taushetsplikt. Det er et menneske du kan snakke med for å få gode råd og tips til mestring i hverdagen.

Søvnapné:

Marit Aschehoug Tlf. 90066527

Arild Sørensen Tlf. 90171119

Alf Herold Hansen Tlf. 95262940

Jeanette T. Johansen Tlf. 40201577

Gunnar Kviebakk Tlf. 45451200

Bjørn Ruland Tlf. 97623710

Inger-Johanne Serrano Tlf. 90939374

Geir Liavåg Strand Tlf. 95191753

Pål Stensaas Tlf. 92486681

Turid Høe Tlf. 975 346 80

Torunn Figenschou Tlf. 90084794

 

Narkolepsi:

Susanna Mørch Tlf. 90136527

Alfhild Lehne Tlf. 90787878

Ann Kristin Lied Tlf 99008264

Torunn M. Gløtta Tlf. 48106460

Knut Bronder Tlf. 41303436

Margaret Ramberg Tlf. 92298206

Insomni:

Marit Aschehoug Tlf. 90066527

 Idiopatisk hypersomni:

Merethe Søderlund Tlf. 48099921

Knut Bronder Tlf. 41303436

Konstanse Leithe Tlf. 48106950

Marita Bjerke Tlf  91317131

Kleine Levine:

Knut Bronder Tlf. 41303436

Pårørende:

Marie Ann Milde Tlf. 57 73 76 56

(narkolepsi)

Susanna Mørch Tlf. 90136527

(narkolepsi)

Marit Aschehoug Tlf:. 90066527

(idiopatisk hypersomni)

Ann Kristin Lied Tlf 99008264

(narkolepsi)

Sander Nicolaisen

(idiopatisk hypersomni)

Send gjerne en mail til sovnforeningen@gmail.com så oppretter vi kontakt med en annen som har idiopatisk hypersomni.

 

Andre saker av interesse:

Nye europeisk retningslinjer for behandling av insomni

Behandling av søvnapné

Har du søvnproblemer? Test deg selv

 Tidsskriftet SØVN

Tidsskriftet utgis av SovNo ved Haukeland i Bergen og er rettet mot helsepersonell, men vil også være aktuelt for forskere og studenter innen helsefag. Et abonnement er gratis og en kan få tilsendt tidsskriftet i trykt- eller pdf-form ved å henvende seg til sovno@helse-bergen.no

Les tidsskriftet SØVN fra SovNo på Haukeland

 

LENKER:

Nasjonal kompetansetjeneste for Søvnsykdommer SovNo

Nasjonalt kompetansesenter for narkolepsi, hypersomnier og Kleine Levine

Behandlingshjelpemiddelsentralene i Norge

 

Styret i 2019-2020 består av:

Pål Stensaas, Huldreveien 3, 1388 Borgen   paalstensaas@gmail.com  92486681

Knut Bronder, Kunnskapsveien 87, 3430 Spikkestad knutbronder@me.com 41303436

Marit Aschehoug, Nordåssløyfa 2, 1251 Oslo, maritaschehoug@gmail.com 90066527

Marita Bjerke, Traktorveien 6, 0678, Oslo, marita_bjerke@yahoo.no 91317131

Turid Høe, Nesseveien 50, 9411 Harstad   turid_hoe@hotmail.com   97534680

Torunn Figenschou, Tistilveien 23 , 1476 Rasta, tfig@altiboxmail.no  90084794

Arild Sørensen, Tronafjellet 65, 5355 Knarrevik  arildsorensen@gmail.com   90171119

Ragnhild Storbakken, Bekkinga 59, 1481 Hagan, esme66@hotmail.com  99502996

Del