Her er første SOMNUS som eblad

I 2018 kommer SOMNUS som elektronisk blad, eblad, det vil si at papirperioden er over. Du får bladet i din epost med bilde av førstesiden på bladet. Du trykker på den, så leser du hele bladet der. TRYKK HER  

Fra nyttår slår Posten sammen A og B-porto. Det betyr en kraftig økning i portoen for å sende ut SOMNUS til alle. Samtidig går papirprisen opp og gjør trykkingen av bladet litt dyrere. I sum tar da trykk og porto halvparten av budsjettet til SOMNUS. Det viktigste i SOMNUS er innholdet, ikke papiret. Vi vet det er noen få av våre medlemmer som ikke har epostadresse og derfor ikke kan få bladet elektronisk. Vi skal finne en løsning for disse få.

Det viktigste er at SOMNUS følger med på hva som skjer innenfor søvnmedisin. Vi er på fagseminarer og møter og forskningskonferanser både i inn- og utland. Søvnforeningen har tett kontakt med de to nasjonale kompetansesentrene i Norge, på Ullevål i Oslo for hypersomnier og på Haukeland i Bergen for andre søvndiagnoser.

Samtidig skal vi bringe intervjuer med medlemmer landet rundt og speile deres hverdag. I denne utgaven fremhever vi det gode nettverksmiljøet i Bodø der ungdommer med tunge diagnoser kan treffe andre unge med samme utfordrende hverdag.

SOMNUS skal bringe forskningsnyheter så langt det er mulig og følge med i utviklingen av nye hjelpemidler som CPAP og masker og ikke minste medisiner. SOMNUS kommer til å se ut akkurat som dette nummeret. Du får en epost og trykker på bildet av førstesiden, så er du i gang med å lese bladet.

Vi er på vei inn i en tid der avisen leses på en smarttelefon på bussen hjem, reiser bestilles, regninger betales, det chattes med venner og det utveksles bilder. Alt foregår i en digital hverdag, mest av alt på telefonen. Selv holder vi ikke papiraviser lenger, bare e-aviser. De ser akkurat ut som før, men de leses på telefonen eller iPaden. En av de store fordelene er at du ikke trenger å lete etter lesebrillene, det er bare å «dra ut» skjermen slik at teksten forstørres. Den virkelige store ulempen med e-blad, er at du kan ikke slå etter fluene med bladet.

Vi har stor tillit til at eldre mennesker lærer seg å bruke PC og smarttelefon. Eldresentre og bibliotekene har kurs og greier man det ikke, går det an å gå på biblioteket og be om hjelp. Men de som ikke ser annen råd enn å melde seg når SOMNUS ikke lenger kommer på papir, kan sende oss et postkort med navn og adresse, så skal vi se om vi kan finne en løsning.1sidenr4

 

Del