Gratis møte i Oslo 20/4: Åpenhet og aksept om søvnsykdommer

Foreningen for Søvnsykdommer inviterer til gratis medlemsmøte med tema:  Søvnsykdom: Åpenhet og aksept  partner, barn og familie 

ONSDAG 20. april kl 18-21 – med litt enkel servering

Sted: Mentalverkstedet, Glads vei 20, i Oslo.

Møteprogram:

18.00:   Innledning/velkomst

18.15:  Spesialrådgiver Knut Bronder fra NevSom på Ullevål – generell innledning

18.35:  NLP coach Tonje Kvifte Gruppecoaching med tema: kommunikasjon og indre tilstander

18.35:  Inger-Johanne H. Serrano og Marit Aschehoug om søvnapné i gruppearbeid

20.45:  Oppsummering i plenum

Alle med søvnsykdommer og/eller deres pårørende er velkomne. Påmelding av hensyn til serveringen innen 19/4 til sovnforeningen@gmail.com  eller sms til 900 66 527

 

Knut Bronder er spesialrådgiver på Nasjonalt kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier på Ullevål i Oslo. Han er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykiatri.

Knut Bronder

Tonje Kvifte er i ferd med å avslutte sin NLP (NevroLingvistiskProgrammering) coachutdannelse og vil bruke sine eksamenstimer gratis for Søvnforeningen. Hun har selv narkolepsi og erfaring med kommunikasjon om sykdommen i egen familie.

tonje kvifte

Inger-Johanne H. Serrano er leder i Foreningen for Søvnsykdommer og har selv søvnapné og har hatt søvnapné i familien.

Inger Johanne

Marit Aschehoug er sekretær i Foreningen for Søvnsykdommer og redaktør av bladet Somnus. Hun har søvnapné, mannen hennes hadde det og hun har andre søvnsykdommer i familien.

Marit Aschehoug

 

Glads vei 20 ligger sentralt på Grefsen, ca 1200 meter nord for Storokrysset. I en stor gul bygning til høyre i krysset der Grefsenveien møter Glads vei. Til fots: En fin spasertur på ca 15 minutter fra Storo. Følg trikkeskinnene oppover til de krysser Glads vei. Trikk: Nr 11 fra Storo (Majorstuen – Kjelsås) til holdeplass Glads vei. T-bane: Fra sentrum til Storo, nr. 4 & 5 Egen bil: Vi har gratis parkering ved huset.

 

Invitasjon møte

 

Del