Frambu-uke for narkolepsi, IH og KLS

Kurset holdes fra mandag 9. mai til fredag 13. mai, på Frambu utenfor Oslo. Uken vil bestå av forelesninger, diskusjoner/spørsmål og muligheter for erfaringsutveksling. Deltakere kan ta med pårørende, foresatte og søsken. NevSom vil prioritere brukere som ikke har vært på kurs tidligere.

Kurset er åpent for alle aldre. NevSom vil dele kursdeltakere inn i grupper etter diagnose og alder, pårørende og søskengrupper. Behandlingsoppholdet er gratis. Foreldre/pårørende mottar opplæringspenger fra Nav som kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Reiseutgifter dekkes også.

Temaer på kurset

  • Å leve med hypersomni
  • Behandling ved hypersomni
  • Råd og informasjon om ulike hjelpetiltak, sertifikat, støtteordninger og rettigheter
  • Tilrettelegging i skole, utdanning, arbeid og fritid
  • Familien

Kurset arrangeres av NevSom ved Oslo universitetssykehus og Foreningen For Søvnsykdommer. Søknadsfrist er 26. februar. www.nevsom.no

Del