Frambu-uke for hypersomnier 23. til 27. april

Minner om at søknadsfristen på Informasjons- og opplæringsopphold for ungdom (alder 13-30 år).  23. – 27. april på Frambu utenfor Oslo er veldig snart !   Søknadsfrist: Skriftlig søknad må være hos NevSom innen 1. februar 2018

Last ned og skriv ut søknadsskjema, fyll ut og send inn.

Søknadsskjemaet sendes til:
NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Bygg 31, Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo universitetssykehus   (merk konvolutten «UKE 17»)

Les mer her

somnus-sidetopp

Oppholdet skal være en møteplass for opplæring og utveksling av erfaringer og kunnskap. Som deltager på får dere tilbud om felles aktiviteter og forelesninger, som blant annet vil omfatte:

• Informasjon om diagnosen og ulike behandlingstiltak
• Råd og informasjon om ulike støtteordninger og rettigheter
• Mat og helse
• Hvordan lære bedre?
• Fysisk aktivitet og helse
• Samtalegrupper ledet av fagpersoner

Tid: 23.-27. april 2018.
Sted: Frambu utenfor Oslo.
Søknadsfrist: Skriftlig søknad må være hos oss innen 1. februar 2018

Vi tar også i mot forslag til temaer fra dere, se søknadsskjemaet.

Om oppholdet:

Oppholdet er på et internat der du bor på eget rom, eventuelt med ledsager. To rom deler bad. Hvis du ønsker å dele rom med noen du kjenner fra før, gi beskjed på søknadsskjemaet.

Reise- og oppholdsutgifter, samt opplæringspenger dekkes etter gjeldene regler se www.pasientreiser.no

Om du blir tildelt plass eller ikke, vil du få tilbakemelding i brevs form ca. i uke 7. Ytterligere informasjon om kurset blir sendt ut til de som får plass.

Søknadsskjema:

Last ned og skriv ut søknadsskjema, fyll ut og send inn.

Søknadsskjemaet sendes til:
NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Bygg 31, Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo universitetssykehus   (merk konvolutten «UKE 17»)

Arrangør:

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, i samarbeid med Søvnforeningen

Del