Fosen har egen søvn- klinikk

De slipper å reise langt og sove på hotell eller hos venner når de skal søvnsjekkes. På Fosen har St. Olavs hospital en egen poliklinikk som sørger for undersøkelser og CPAP. Det er enklere å sende én lege over Trondheimsfjorden til Brekstad enn å sende alle pasientene motsatt vei.

– Vi har hatt søvnregistreringsutstyr lenge, og vi startet i januar i fjor med å tilpasse CPAP-er, forteller Marianne Dalehamn. Hun er fagleder på poliklinikken på Fosen distriktsmedisinske senter. Senteret har både interkommunale helsetjenester for kommunene på Fosen og spesialisthelsetjeneste under sykehuset i Trondheim.

Registrering hjemme

Søvnapnépasientene er en av gruppene som poliklinikken tar hånd om. I fjor gjennomførte den 42 CPAP-tilpasninger og 90 CPAP-kontroller. To sykepleiere på poliklinikken tar seg av søvnregistrering og tilpasninger.

– Hit kommer folk som har bittskinne eller som skal ha operasjoner og får kontroll, og så får vi henvisninger fra fastlegene. Øre-nese-hals-spesialisten avklarer hvem som skal ha søvnregistrering, forteller Dalehamn. Pasientene får også skjema som de fyller ut. Akkurat nå er det snakk om Global Sleep Assessment og Epworth.  Fosningene får med seg søvnregistreringsutstyret hjem – den bærbare polygrafen Nox T3. – vi programmerer utstyret og gir pasientene opplæring i hvordan de kobler den på. Deretter laster vi ned og sender analysen til St. Olav i Trondheim. Dersom vi ser at en registrering viser alvorlig OSAS, underretter vi ØNH-lege om dette og ber om raskere analyse fra tekniker, forklarer hun.

Nærmere

Blir det bestemt at pasienten skal ha CPAP, så blir han eller hun henvist til samtale hos ØNH-lege ved spesialistpoliklinikken, og deretter til sykepleier Dalehamn eller Marøy for å få tilpasset CPAP-en. – Vi har tro på at når det er litt nærmere, så blir det lettere for dem å ta kontakt hvis det er noe, sier Marianne Dalehamn. Hun understreker at det er et inntrykk hun har, og ikke noe hun har forskningsmessig dekning for å si. Men det er logisk å tro at de som er tettere ved, også har bedre mulighet til å tilpasse seg CPAP-en og bruke den aktivt.

Sover godt

– Det er enklere å få spesialistene ut til distriktene enn å sende pasientene til Trondheim. Spesielt synes vi det er viktig når vi skal ha søvnregistrering. Det ligger bedre til rette for å få riktig søvnregistrering når du kan sove hjemme og slipper å ligge på hotell eller på sofaen til en kjenning, tror Dalehamn – og understreker nok en gang at dette er noe hun tror; ikke noe hun kan bevise foreløpig. – Vi tror at brukerne våre er veldig fornøyde med at de slipper å reise til byen. Her er de mye nærmere, sier hun.

Oppmerksomme på apné

Marianne Dalehamn tror at det er nyttig at flere – både fastleger og folk flest – er blitt oppmerksomme på hvor store problemene med søvnapné faktisk er.  – Når fastlegene får inn folk som er uspesifisert trøtte om dagen, da sender de ofte henvisning så vi får sjekket det ut. Vi ser noen ekstreme tilfeller, og det er ikke rart at folk sliter om dagen når vi ser hvor dårlig de sover om natten, sier hun. – Ikke alle føler så stor endring, men mange gjør det. De merker stor forskjell når de får CPAP. Noen går det fint med, andre trenger litt tid og oppfølging. Når vi er så nært, er det enklere å ta kontakt og få oppfølging, mener hun.

Georg Mathisen: Tekst og foto

Helsesekretær Ann Iren Martinsen tar imot fosninger som trenger søvnsjekk.

På Brekstad kommer spesialistene til pasientene i stedet for at pasientene trenger å reise til Trondheim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nox T3 er en bærbar søvnregistreringsenhet som gjør det mulig å diagnostisere søvnrelaterte respirasjonssykdommer i hjemmet. Det er et kompakt, lett polygrafisk apparat som registrerer alle standard respirasjonsparametere.

Del