KONTAKT

FLAT logo

Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog

Tlf: 48 28 03 83 Telefonen er ikke betjent hele tiden

Epost: post@sovnforeningen.no

Org.nr. 971276274

Bankkonto: 1286.51.72387  Lillestrømbanken

 

  • NAVN OG FORMÅL:

Foreningens navn er Søvnforeningen. (Norwegian Association of Sleep Disorders) Søvnforeningen er en landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig pasientforening som skal favne alle som har en søvnsykdom, er pårørende til disse eller er spesielt interessert i søvnsykdommer.

Søvnforeningen skal bistå, støtte og veilede medlemmer. Søvnforeningen skal fremme medlemmenes interesser og rettigheter i samfunnet ved politisk påvirkning. Søvnforeningen skal arbeide for økt forskning og undervisning innen søvnsykdommer. Søvnforeningen skal drive opplysnings- og informasjonsarbeid overfor medlemmer, politikere, helse- og trygdevesen, skoleverket, arbeidslivet, myndigheter, media og samfunnet for øvrig. Foreningens visjon er: Bedre søvn – Våken Hverdag.

Styret i 2019-2020 består av:

Kontaktinfo styret:

Pål Stensaas, Huldreveien 3, 1388 Borgen   paalstensaas @ gmail.com  92486681

Knut Bronder, Kunnskapsveien 87, 3430 Spikkestad knutbronder @ me.com 41303436

Marit Aschehoug, Nordåssløyfa 2, 1251 Oslo, maritaschehoug @ gmail.com 90066527

Turid Høe, Nesseveien 50, 9411 Harstad   turid_hoe @ hotmail.com   97534680

Marita Bjerke, Traktorveien 6, 0678, Oslo, marita_bjerke @ yahoo.no 91317131

Torunn Figenschou, Tistilveien 23 , 1476 Rasta, tfig @ altiboxmail.no  90084794

Arild Sørensen, Tronafjellet 65, 5355 Knarrevik  a-so2 @ online.no   90171119

Ragnhild Storbakken, Bekkinga 59, 1481 Hagan, esme66 @ hotmail.com  99502996

Tom Ørbech, Røykenveien 340 A, 1389 Heggedal, 488 67 738

 

Kontingent 2021:

Hovedmedlemskap 350 kroner pr år og familiemedlemskap 350 kroner + 55 kroner for hvert familiemedlem man ønsker å melde inn.  Verv et medlem og få  flotte vervepremier!  

Det nye styret valgt på digitalt årsmøte april 2021:

Pål Stensaas, leder, Knut Bronder, nestleder, Marit Aschehoug, sekretær/kasserer, Arild Sørensen, styremedlem, Turid Høe, styremedlem, Torunn Figenschou, varamedlem, Marita Bjerke, varamedlem, Ragnhild Storbakken, varamedlem, Tom Ørbech, varamedlem

 

Alfhild Lehne, Østfold, ble utnevnt til æresmedlem i Søvnforeningen. Fjorårets utnevnte æresmedlem Margaret Sandøy Ramberg (t.h.) fikk gleden av å utnevne Alfhild. Søvnforeningen har nå fire æresmedlemmer: Nevrolog Per Egil Hesla, Ole Schweder, Margaret Ramberg og Alfhild Lehne.

 

 

 

 

 

 

Fylkeskontakter 2021:

Oslo:               Gunnar Kviebakk kviebakk@gmail.com     45451200

Akershus NORD:        Torunn Figenschou tfig@altiboxmail.no     90084794

Akershus ØST:   Inger-Johanne Serrano ingerjohanneserrano@gmail.com  90939374

Akerhus VEST:  Pål Stensaas  paalstensaas@gmail.com    92486681

Østfold:   Ann Kristin Lied  ann57kristin@outlook.com    99008264

Alfhild Lehne (vara) alflehne@online.no     90787878

Buskerud:        Knut Bronder   knutbronder@me.com  41303436

Telemark:      Magne Hamsdokka magne.hamsdokka@sf-nett.no   47336905

Line Mikalsen-Høiback (vara)    mikalsen_52@hotmail.com     90642837

Agder: Sina Hausvik  sina_hausvik91@hotmail.com  95 13 22 02

Rogaland:  Ove Birkedal ovebirkedal@gmail.com   93487293

Erna Handeland (vara)  erna.handeland@lyse.net        51627301

Hordaland:  Arild Sørensen, Tronafjellet 65, 5355 Knarrevik  a-so2 @ online.no   90171119

Sogn og Fjordane: Geir Liavaag Strand geir.liavag.strand@gmail.com  95191753

Møre og Romsdal: Bjørn Ruland bjorn_widarr@hotmail.com      97623710

Trøndelag:      Alf Herold Hansen alf.herold@gmail.com    95262940

Nordland (Bodø): Tove Jensen  tovemor@start.no   41504874

Troms: Turid Høe, Nesseveien 50, 9411 Harstad   turid_hoe @ hotmail.com   97534680

Finnmark:  Hans Opgård, Alta  hansopgard@hotmail.com   95078183

Hedmark/Oppland: Elisabeth Foss  elisabethfoss@hotmail.com  98834305

Georg Mathisen  georg_mathisen@yahoo.no      90932897

Likepersoner i Søvnforeningen:

Søvnapné:

Pål Stensaas 92486681

Marit Aschehoug: 90066527

Alf Herold Hansen: 952 62 940

Jeanette Johansen: 40201577

Gunnar Kviebakk: 45451200

Bjørn W. Ruland: 97623710

Inger-Johanne Serrano: 90939374

Turid Høe, 97534680

Torunn Figenschou,  90084794

Arild Sørensen, 90171119

Narkolepsi:

Knut Bronder   41303436

Susanna Mørch: 90136527

Idiopatisk Hypersomni:

Kontakt Søvnforeningen: sovnforeningen@gmail.com

Merethe Søderlund: 48099921

Torunn Gløtta

Pårørende:

Marit Aschehoug: 90066527

Susanna Mørch 90136527