Fikk erstatning for IH etter vaksine

Hun fikk idiopatisk hypersomni etter Pandemrix-vaksinen. Nå har Oslo tingrett slått fast at sykdommen er statens ansvar og at hun har krav på erstatning.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda har sagt konsekvent nei til alle som er rammet av idiopatisk hypersomni etter vaksinen mot svineinfluensa. Det er helt feil, fastslår Oslo tingrett.

Åtte års kamp mot staten
I mer enn åtte år har en kvinne fra Oslo og moren hennes kjempet mot NPE og Pasientskadenemnda. Bare i Pasientskadenemnda tok behandlingen fem og et halvt år. Kvinnen ble vaksinert med Pandemrix i 2009. Da gikk hun på ungdomsskolen.
Like etterpå ble hun trøtt, urolig og fikk et stort søvnbehov. Moren knyttet trøttheten til vaksinen allerede i det første møtet med fastlegen. Legene trodde først at hun sannsynligvis hadde narkolepsi, men senere viste det seg at diagnosen ble idiopatisk hypersomni.

Retten avviser IH-nei
Mens noen av dem som fikk narkolepsi etter Pandemrix-vaksinen, har fått erstatning, har IH-pasientene konsekvent fått avslag. «Det er ikke noe forskningsmessig belegg for at vaksinasjon med Pandemrix kan utløse idiopatisk hypersomni på generelt grunnlag, men kun teoretiske forklaringer for en sammenheng», hevdet Pasientskadenemnda da Oslo tingrett behandlet søksmålet fra Oslo-kvinnen.
Retten avviser det argumentet. Om vaksinen har utløst sykdommen og gjort at staten må betale erstatning, er ikke en medisinskfaglig vurdering. Det er en juridisk vurdering, har Høyesterett tidligere fastslått i en sak der en gutt fikk multippel sklerose etter å ha blitt MMR-vaksinert. Det er ikke pasientens ansvar at det ikke er mulig å føre fullgode medisinske beviser når det er mulig å vise en sammenheng på andre måter.

Ekspertene er uenige
I Oslo-kvinnens sak har flere sakkyndige vitnet og vært temmelig uenige. Men: «Medisinsk viten underbygger at det er en praktisk mulighet for at vaksinen pandemrix kan være en av faktorene som utløser sykdommen idiopatisk hypersomni», fastslår Oslo tingrett.
Retten konstaterer at Pasientskadenemnda ikke har kunnet bevise at det er andre og mer sannsynlige grunner til at kvinnen har utviklet idiopatisk hypersomni. Hun hadde ingen symptomer før vaksinen, hun var frisk og aktiv, og symptomene hennes viste seg kort tid etter at hun ble vaksinert.
Dermed konkluderer retten med at Pasientskadenemnda er ansvarlig for sykdommen og de økonomiske tapene til Oslo-kvinnen. I tillegg må staten dekke nærmere 350 000 kroner i saksomkostninger.
Nå har Pasientskadenemnda fire uker på seg til å avgjøre om dommen skal ankes.

Les mer i Somnus
Du kan lese mer om saken og et intervju med Oslo-kvinnen i Somnus nummer 1 i år.

Del