Digitalt årsmøte 26.mai på Zoom

Styret har vedtatt følgende gjennomføring av årsmøtet 2020: Årsmøtet finner sted tirsdag 26. mai kl 19.00 via videolink i programmet Zoom. Medlemmer med epost, vil få tilsendt lenke til møtet og en enkel bruksanvisning. Alle medlemmer som har betalt kontingent pr 5. mai, har fått tilsendt årsmøtedokumentene.

Gjennomføring av årsmøte i Søvnforeningen 2020

På grunn av smittevernregler, kan dessverre ikke årsmøtet i Søvnforeningen gjennomføres som planlagt.

De som ikke har epost, har fått dem tilsendt i papir.

Sammen med årsmøtedokumentene, følger en stemmeseddel, med mulighet for å stemme på hver enkelt sak på dagsorden. For å sikre at avstemmingen, særlig når det gjelder valg, er hemmelig, så har styret avtalt med Søvnforeningens regnskapsfører Oddveig Thoresen at hun får alle stemmesedlene.
De som har epost, får et skjema i eposten som de sender til Søvnforeningens regnskapsfører:
oddveig@vikartjenesteras.no
De som får dokumentene i papirform, får stemmeseddel samt frankert returkonvolutt med følgende adresse:
Oddveig Thoresen REGNSKAP OG VIKARTJENESTER AS, Postboks 115, 2027 Kjeller (merket stemmeseddel)
Årsmøtet finner sted tirsdag 26. mai kl 19.00 via videolink i programmet Zoom.
Medlemmer med epost, vil få tilsendt lenke til møtet og en enkel bruksanvisning. Styret har dessverre ikke mulighet for å drive support. Spør familie eller andre om hjelp til å logge deg på årsmøtet. Styret er heller ikke fysisk samlet til årsmøtet, men deltar via Zoom. Styreleder leder årsmøtet. Regnskapsfører Oddveig Thoresen vil også være tilstede på Zoom og telle opp stemmer. I og med at alle får en stemmeseddel, så vil alle ha mulighet til å stemme på sakene som legges frem, selv om ikke alle kan delta via Zoom.
Styret vil sende protokollen til signering til de to som velges til å underskrive protokollen.
Jeg vet at dette er vanskelig, men vi må alle håpe på at vi kan ha et fantastisk årsmøte og mestringshelg på Soria Moria 7. til 9. mai neste år!
Vennlig hilsen
Styreleder Paal Stensaas
sovnforeningen@gmail.com