Dårlig søvn gir dårlig sosialt liv

Forskere fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Helsinki og Universitetet i Sydney har i denne tverrsnittstudien undersøkt hvordan to søvnrelaterte nøkkelkomponenter – søvnlengde og søvnkvalitet – samvarierer med fysisk, emosjonell og sosial fungering. Etter å ha justert for alder og kjønn fant man at dårlig søvnkvalitet var assosiert med dårligere fysisk, emosjonell og sosial fungering, uavhengig av total søvnlengde. Les mer her.  

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)

 

Del