CPAP-mangel: ventetid og skinne

Helsevesenet sliter fremdeles med å få nok av både CPAP-er, forbruksmateriell og reservedeler. Enkelte helseforetak har byttet til apnéskinner for noen av brukerne.  Krig, korona, Kina-trøbbel og kanalblokkering, samt problemer med Philips maskinene. Lang tid med nødløsninger. Mangel på masker, på reservedeler, på fuktere og på hele CPAP-er. Det er tungt å skaffe søvnapnépasienter den riktige behandlingen. Men det er langt fra noen krise, ifølge helseforetakene.

Vanskelig

Vi har kontaktet storparten av seksjonene og avdelingene som håndterer behandlingshjelpemidler i Norge. De forteller om en situasjon som er vanskelig, men ikke dramatisk. – Vi har drevet med nødløsninger i over et år i pandemisituasjonen, og det er fortsatt problemer med leveranser. Vi får nok CPAP-er, men det er verre å få reparert dem og få reservedeler. Vi har store vansker med å få for eksempel fuktekammer, forteller en av dem. Koronaen er en av forklaringene på at det er vanskelig å få maskiner. Generelle problemer med å få elektronikk fra Kina, krigen i Ukraina og skipet som sto på tvers i Suezkanalen er andre hendelser som forsinker leveransene. Dessuten gjør tilbaketrekkingen til Philips at de andre produsentene har måttet dekke større deler av markedet.

Diagnose-etterslep

Koronaen er også en forklaring på at etterspørselen etter CPAP-er er større enn noen gang. Pasienter har ventet med å gå til legen, eller de har ikke fått søvnutredning på grunn av pandemien. Nå har de fått diagnose og skal ha CPAP. – Det er en fortvilende situasjon for oss som jobber med dette til daglig, sier en av de mange som leverer ut CPAP-er til pasientene. – Det blir ekstra ventetid. Vi leverer ut fortløpende så fort vi kan, men når vi ikke har maskiner, så klarer vi ikke å levere ut fort nok, sier en annen.

Resirk-trøbbel

– Vi har sendt ut brev til dem som hadde CPAP-er som kanskje ikke var i bruk. Vi ba dem om å være snille og levere tilbake hvis de ikke brukte den. Vi fikk igjen noen, men problemet er at de manglet vannkammer og deler, forteller en ansvarlig ved en av enhetene. En kollega et annet sted i landet sier det samme: – Noen har prøvd å få tak i gamle CPAP-er og resirkulere dem så de blir gode som nye. Men når vi ikke har slanger og filter, hjelper det ikke, sier vedkommende, som også peker på transportvansker: Mange av sjåførene som har fraktet CPAP-er til Vest-Europa, er fra Ukraina og Belarus og kjører ikke langtransport nå. Et lyspunkt er at Resmed fikk ut sin Airsense 11 på markedet raskere enn planlagt. Til den forrige modellen, nummer 10, var det nemlig større problemer med å få alle komponentene som trengs.

Bytter til apnéskinne

Likevel er det enkelte som har gått helt bort fra CPAP til noen av pasientene. – Vi leverer ut apnéskinne som første alternativ foran CPAP, fordi det er mangel på CPAP-er og vanskeligheter med å skaffe til veie det økende antallet som kreves. Apnéskinne er greit nok hvis de får det til å fungere, opplyser en av behandlingshjelpemiddelavdelingene. Problemet dreier seg ikke bare om CPAP-er. Det handler om stort sett alt slags medisinskteknisk utstyr. Noen regner med at mangelen blir kortvarig; andre spår at tilgangen blir ustabil i overskuelig fremtid. – Det har vært litt utsettelser og venting på å få forbruksmateriell, slik som nye masker, sier en av dem.

PS: Det er ønsket om å få rask, riktig og ærlig informasjon som er grunnen til at de forskjellige som vi har snakket med, ikke er navngitt. Så godt som alle helseforetakene i Norge har regler som gjør at det er vanskelig å få kommentarer fra den som sitter nærmest til å svare på spørsmålene. Enten må de henvise videre til en kommunikasjonsavdeling eller en leder som ikke sitter like tett på det praktiske arbeidet, eller så har de ikke lov til å uttale seg uten at det går med ekstra tid til at kommentarene leses gjennom og vanligvis endres av en kommunikasjonsavdeling eller en leder.

 

Lanseringen av ny CPAP-modell fra ResMed har bidratt til å gjøre CPAP-mangelen litt mindre prekær enn den ellers ville ha vært.

Del