Ukategorisert

Sykehus har ikke CPAP på lager

Vi har hørt flere historier i det siste om folk som er uheldige og havner på sykehus med blålys og hastverk og selvsagt ikke får tid til å pakke en koffert med tannbørste og CPAP. Så ligger de der da, kanskje med full narkose eller i alle fall mye smertestillende og strever med å ikke […]

Les mer

Utredning og behandling av insomni

Søvnløshet – insomni Insomni, eller søvnløshet, er den vanligste søvnforstyrrelsen. Søvnvanskene varierer fra person til person. Noen sliter mest med innsovningen, andre med urolig nattesøvn og mange oppvåkninger. Den vanligste behandlingsformen har vært sovemedisiner, men ny kunnskap viser at behandling uten medisiner har bedre effekt på lang sikt. Cirka 15 prosent av voksne har insomni. […]

Les mer

Tre krav overlevert Stortinget 16. mars

Fredag 16. mars tok styreleder Pål Stensaas og sekretær Marit Aschehoug på seg varmedresser og stod på stand foran Stortinget hele dagen. Boye Thorsen fra Philips lanserte sin nye reise-CPAP DreamStation Go og Marie  Garfjeld fra ResMed fortsatte lanseringen av deres reise-CPAP AirMini. I tillegg kom Susanna Mørch og Ellen Marie Arefjord og deltok i […]

Les mer

Nesekirurgi og søvnapné

Forskere fra St. Olavs hospital og NTNU har i denne prospektive registerbaserte studien sammenlignet symptomer og helserelatert livskvalitet før og etter kirurgi i tre pasientgrupper. Resultatene viser at kirurgisk behandling førte til færre symptomer og bedre helserelatert livskvalitet for alle pasientgruppene. Imidlertid rapporterte pasientene med søvnapné signifikant dårligere postoperativ livskvalitet enn pasienter uten søvnapné. I […]

Les mer

Alvorlig søvnapné og hjertesykdom og diabetes henger sammen

Forskere fra Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus har i denne studien undersøkt forekomsten av hjerteinfarkt, angina pectoris, slag, hypertensjon, diabetes mellitus, kronisk obstruktiv lungesykdom, astma, fedme og deres assosiasjon til obstruktiv søvnapné og dens alvorlighetsgrad (n= 1887). Resultatene viser en høyere forekomst av hjerteinfarkt, angina pectoris, hypertensjon, diabetes mellitus og fedme hos personer med […]

Les mer

Insomni gir mange bivirkninger

Forskere ved NTNU, Universitetet i Oslo og St. Olavs hospital har i denne tverrsnittstudien sammenlignet en gruppe pasienter med kliniske symptomer på insomni (n=35) med en kontrollgruppe (n=41) med hensyn til hvorvidt mer alvorlige symptomer på insomni påvirker nevrologisk funksjon. Resultatene indikerer at klinisk signifikante symptomer på insomni har en substansiell effekt på spatial og verbal […]

Les mer

Nattsykepleiere legger på seg

Forskere fra Universitetet i Bergen har i denne longitudinelle studien undersøkt hvordan kroppsmasseindeksen til sykepleiere i ulike skiftordninger utvikler seg over en 4-års periode. Studien viser at sykepleiere som arbeidet utelukkende natt hadde en signifikant økning i kroppsmasseindeks sammenlignet med sykepleiere som arbeidet utelukkende dag. Dette resultatet ble stående selv etter at man justerte for […]

Les mer

Dårlig søvn gir dårlig sosialt liv

Forskere fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Helsinki og Universitetet i Sydney har i denne tverrsnittstudien undersøkt hvordan to søvnrelaterte nøkkelkomponenter – søvnlengde og søvnkvalitet – samvarierer med fysisk, emosjonell og sosial fungering. Etter å ha justert for alder og kjønn fant man at dårlig søvnkvalitet var assosiert med dårligere fysisk, emosjonell og sosial fungering, […]

Les mer

Søvndyssende musikk utgitt til søvndagen i år

Britisk musiker har gjennom søvnløse netter på turné og senere som småbarnspappa komponert det han mener er musikk som garantert får deg til å sove. Da britiske Tom Middleton tilbragte kveld etter kveld på scenen under musikkfestivaler og konserter på det glade 90-tall, kunne han ikke unngå å observere hvordan publikum danset og beveget seg. […]

Les mer

Høring – endring av reseptgruppe for modafinil fra A til B

Legemiddelverket sendte 23. mars ut et forslag på høring om å endre reseptgruppe for modafinil fra gruppe A til B. Høringsfristen er 21. juni 2018. ​Modafinil er et sentralstimulerende legemiddel som er godkjent til behandling av narkolepsi. Klinisk erfaring tyder på at modafinil har relativt lavt potensiale for misbruk og avhengighet. Legemiddelverket vurderer derfor at […]

Les mer