Beholder lappen uten legeattest

Nå er det slutt på førerkort-forvirringen. Hvis du får behandling for søvnapné, så trenger du ikke bekreftelse fra legen for å beholde førerkortet lenger. Fagfolkene er glade, og pasientene er enda gladere. Hvis behandlingen som du får for søvnapné, faktisk virker, så slipper du å gå til legen gang på gang for å beholde førerkortet. Det er bare hvis du er «påtrengende søvnig på dagtid» at legen må attestere på at det er forsvarlig at du kjører. At du «oppfyller helsekravet», som det heter på forskrifts-fagspråket.

Nye bestemmelser

I sommer kom det nye bestemmelser om søvnsykdommer i førerkortveilederen. Nå er det ikke lenger slik at alle som har moderat eller alvorlig søvnapné, må få ny legeattest hvert eneste år for å kunne kjøre større kjøretøyer og hvert tredje år for å kunne kjøre personbil. Slik formuleres det i veilederen: «Hvis apné-/hypopnéindeks (AHI) er over 15 og det er ikke foreligger påtrengende søvnighet er helsekravene oppfylt. I slike tilfeller kreves det ingen regelmessig attestasjon for å føre motorvogn i noen av førerkortklassene.» 

Må ikke ha attest

Avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet bekrefter at det betyr at du ikke trenger å få attest og heller ikke å fornye den du har: – Pasienter med søvnapné som får behandling med CPAP, apnéskinne eller andre metoder, trenger ikke noen bekreftelse fra lege for å beholde førerkortet, så lenge legen ikke mener at de er påtrengende søvnige på dagtid, fastslår hun. Det er bare hvis du har over 15 pustestopp og fremdeles har symptomer, at du ikke uten videre kan beholde førerkortet. De eneste måtene å fylle helsekravet på da er ved å bruke CPAP. Hvis du gjør det, så må en spesialist attestere på at du får behandling slik at helsekravet er oppfylt og du kan kjøre bil.

Helsekrav oppfylt dersom relevant spesialist attesterer at fører har tilfredsstillende symptomkontroll og følger legens råd og anbefalinger.  Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil tre år av gangen. (korrigert 5. februar 2023)

Fornøyde leger

Søvnforsker Harald Hrubos-Strøm er godt fornøyd med endringen. – Fagmiljøene er veldig glade for at vi har fått en presisering på at obstruktivt søvnapnésyndrom, OSAS, er en vurdering av både symptomer og objektive funn, sier han. Selv om han mener at det er en langt bedre løsning, understreker han at det ikke blir spesielt mye enklere for legene: – Det å vurdere påtrengende søvnighet er vanskelig. Men det som er fint nå, er at vi har en mulighet til å bruke forskriftene i de tilfellene hvor vi tror det er en trafikkrisiko, mens vi slipper å ramme personer som det er svært lav sannsynlighet for at vil sovne bak rattet. Vi har kjempet siden før forskriften kom med å få en tolkning som dette, sier Hrubos-Strøm.

  • For pasienter med narkolepsi er det ingen endring. Her skal spesialisten som behandler deg, bekrefte at du har kontroll på symptomene og ikke er noen trafikksikkerhetsrisiko, og du må få ny attest hvert år.

Førerkortgruppe 1: Helsekrav oppfylt dersom relevant spesialist attesterer at fører har tilfredsstillende symptomkontroll og følger legens råd og anbefalinger. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil tre år av gangen.

(Foto: Statens vegvesen)

Del