Åtte medisiner inn på straffbarhetslisten for kjøring

Fra 1. februar 2012 trådte de nye reglene for kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol i kraft. Opprinnelig var det 20 stoffer som lå i regelverket.
Det er gjort en revurdering av  listen, og åtte nye stoffer er kommet til. De åtte rus- og legemidlene det nå settes straffbarhetsgrenser i trafikken for er: Bromazepam, desmetyldiazepam, etizolam, klobazam, lorazepam, triazolam, oksykodon og metylfenidat.
De nye stoffene er av ulike typer. Seks av stoffene er klassifisert som benzodiazepiner og liknende stoffer, mens ett er opioid og ett er sentralstimulerende middel.
Benzodiazepiner er legemidler som brukes som sovemedisin, beroligende middel og mot epilepsi. Opioider er brukt i medisinsk behandling av smerter, mens sentralstimulerende midler er legemidler som stimulerer psykiske funksjoner og motvirker tretthet. 

Noen av disse medisinene brukes ved narkolepsi og idiopatisk hypersomni. Sentralstimulerende stoffer: Amfetamin (Attentin), Kokain, MDMA, Metamfetamin, Metylfenidat (Concerta og Ritalin).

Les forskriften med hele listen over preparater her:

Lurer du på salgsnavn virkestoffene i har? Dette kan du finne ut ved å bruke søkefunksjonen på nettsidene til Statens Legemiddelverk

 

Del