Årsmøtet i Bergen: Mye bra

Søvnforeningens årsmøte har tatt noen viktige beslutninger under årsmøtet i Bergen. Årsmøtet skal annethvert år holdes utenfor Oslo for å gi medlemmer fra andre deler av Norge bedre mulighet til å delta. I tillegg til fysisk møte, blir det mulighet for å delta på Zoom.  Dette fungerte fint i Bergen. De fleste satt i salen, noen var med på Zoom.

Økonomien er god

Styreleder Pål Stensaas loset årsmøtet gjennom sakslisten. Økonomien er god, foreningen gikk med et underskudd på 800 kroner i 2021. Budsjettet for 2022 er beregnet med et underskudd på nesten 300.000 kroner. Søvnforeningen har i løpet av koronaperioden akkumulert midler. Det er ikke myndighetenes intensjon at pasientforeningene skal salte ned midlene på bok. De skal brukes til beste for medlemmene.

Handlingsplanen

Handlingsplanen for 2022 er derfor særdeles ambisiøs.  Årsmøtet var helt enig.  Ambisjonen er 200 nye medlemmer i 2022. Målet er å ta igjen de 150 medlemmene vi har tapt under pandemien. Styret nedsetter en arbeidsgruppe som skal arbeide med medlemsverving.

Møter og aktiviteter

 • I forbindelse med den internasjonale søvndagen 18. mars, er det spilt inn en podcast og en youtube video med overlege Berit Hjelde Hansen på NevSom. Det handler om søvn og psyke.
 • Søvnforeningen arbeider nå med et stort prosjekt om et mulig mestringssenter for hypersomnier og andre søvndiagnoser på Gol i Hallingdal. Dette kan virkeliggjøres ved en fantastisk gave fra vårt æresmedlem Per Egil Hesla. Det er nedsatt arbeidsgruppe som forbereder etablering av en stiftelse og avtale med utbygger. Søvnforeningen går inn i stiftelsen, men skal ikke eie stedet.
 • Rettssaken mot Helfo er berammet i lagmannsretten i slutten av april.
 • Møteplanene er omfattende. Vi planlegger flere informasjonsmøter om søvn rundt i landet.

Følgendesteder er prioritert: Trondheim, Østfold, Innlandet, Stavanger.

 • I forbindelse med mestringshelgen i Oslo i juni, blir det heldags likepersonkurs fredag 17. juni med gode foredragsholdere og demonstrasjoner av masker o.l.

Fagpolitisk sakliste – prioriteringer

 • Vurdere fortsatt gruppesøksmål for Pandemrix-pasientene
 • Følge opp erstatningssaker for Pandemrix-pasientene – saksbehandlingsfeil
 • Nytt forsøk på å få innpass som brukerorganisasjon i Sykehusinnkjøp ved innkjøp av CPAP og masker
 • Følge opp dialogen med Stortinget
 • Følge opp samarbeidet med NevSom
 • Følge opp samarbeidet med Sov.No
 • Følge opp trusselen om nedskalering og omorganisering av SovNo og NevSom.
 • Initiativ til etablering av ett sentralt, nasjonalt søvnsenter for alle diagnoser (forskning, diagnoser og behandling)
 • Kontakt med Høyskolen Kristiania for etablering av sponset gjesteprofessorat i søvnmedisin og samarbeid om undervisning i søvn ellers.
 • Kreve like rutiner for diagnostisering og oppfølging for søvnapnépasienter over hele landet. Samarbeide med SovNo på Haukeland
 • Effektivisere drift og administrasjon ytterligere

Forskning

 • Samarbeid med Lovisenberg sykehus i Oslo om en doktorgrad på sentralapneer. Dam-stiftelsen
 • Samarbeid med NTNU om forskning på en søvnsensor. Forskningsrådet.
 • Beamer Advisory group of patient perspectives – samarbeid med Harald Hrubos-Strøm

Publikasjoner

 • Somnus nr 1 og 2 papir med gjenbruk av digitale artikler, seks/syv nyhetsbrev med egne reportasjer
 • Ny nettside medio juni. Høy aktivitet på sosiale medier

Kontingenten får koronarabatt

Årsmøtet var helt enig i at korona, galopperende utgifter for vanlige folk og andre utfordringer, gjør at 350 kroner kan være mye penger. Styret foreslo derfor en verve- og koronarabatt fra 1. april 2022 og til årsmøtet i april 2023. Det vil si at hovedmedlemskap med koronarabatt koster 100 kroner for året fra 1. april 2022 og til 1. april 2023. Familiemedlemskap 100 kroner for det ene medlemmet og 55 kroner pr medlem i resten av familien i samme periode. Støttemedlemskap for private koster fortsatt fra 500 kroner og støttemedlemskap for bedrifter koster fra 1500 kroner og oppover.

Valgene på nytt styre

Valgkomiteen og styret foreslo at Pål Stensaas fortsetter som styreleder i to år til og at Tom Ørbech går inn som nestleder. Turids Høe, Marit Aschehoug og Arild Sørensen var ikke på valg. Som varamedlemmer til styret ble Marita Bjerke, Torunn Figenschou, Knut Bronder og Einride Berg valgt.  Revisor Kari Brodtkorp hos Myrdahl & Sveen ble gjenvalgt. Valgkomiteen fikk to nye medlemmer i tillegg til Magne Hamsdokka som fortsetter som leder ett år til og Krister Olsen som også blir med ett år til. Jannicke Andersen og Rita Hammer blir med i valgkomiteen.

Styret vil da ha god fordeling både kjønnsmessig og geografisk samt på diagnosekompetanse.

Pål Stensaas, Asker                            søvnapné

Marit Aschehoug, Oslo                      søvnapné, pårørende hypersomni

Arild Sørensen, Bergen                      søvnapné

Turid Høe, Harstad                             søvnapné

Tom Ørbech, Asker                            pårørende hypersomni

Marita Bjerke, Moss                          idiopatisk hypersomni

Torunn Figenschou, Lørenskog          søvnapné

Knut Bronder, Spikkestad                  hypersomni

Einride Berg, Ås                                  søvnapné

Magne Hamsdokka, Skien                  søvnapné, hypersomni

Krister Olsen, Trondheim                   søvnapné, pårørende hypersomni

Jannicke Andersen, Bergen               Søvnapné

Rita Hammer, Romerike                    Idiopatisk Hypersomni

Del