40 års jubileum i april neste år

For 40 år siden startet Søvnforeningen sin virksomhet i første omgang som en ren narkolepsiforening. Styret jobber med historien og forbereder nå både mestringshelgen og jubileumsarrangementet som finner sted samme helg i slutten av april 2020. Vi vil gjerne ha gode ideer og innspill.

Somnus nr 2 i papir

Mestringshelg og jubileum er ganske kostbart, så foreningen vil søke om ekstern finansiering til noe av feiringen. Blant så vil man denne gangen spandere filmopptak av foredrag som er av interesse for mange som ikke har anledning til å være med. Det blir utgitt et spesialnummer av SOMNUS med foreningens historie – denne gangen i papir. Foreningen vil invitere gjester fra søsterorganisasjoner i Norden og ikke minst invitere de mange som alltid har hjulpet foreningen med faglig tyngde og råd.

Podcast og youtube for de yngre

Foreningen planlegger også å samle så mange hypersomni-ungdommersom mulig og lage et podcast og youtube-verksted for dem. Kanskje det kan skape et nettverk for de yngste.

Programmet for mestringshelgen

Detaljene i kurs og foredrag er ikke spikret enda, men det blir lagt vekt på mer praktiske kurs, workshops og samtaler og ikke bare rene foredrag. Det blir to «løp» med noen felles sesjoner.

Tidsfordeling er som følger:

Torsdag 23. april likepersonkurs 10.00-15.00

Fredag 24. april likepersonkurs 10.00-15.00

Fredag 24. april Årsmøte 17.00-18.00 Middag 19.00

Lørdag 25. april 10.00-13.00 faglig del  14.00-17.00 jubileumsarrangement 19.00  Middag

Søndag 26. april 10.00-13.00 og 14.00-16.00 faglig del

Hver sesjon er på 45 minutter med 15 minutter pause. Av temaer har styret satt sammen en ønskepakke som inneholder: Arbeidsrettigheter, trygderettigheter, erstatningsrett, maskevalg og CPAP, insomnikurs, mestring av hypersomni, medisinering av hypersomni, trening av tunge og svelg, pårørende og familien.

Hvis du har ønsker om innslag på mestringshelgen, så send en epost til foreningen snarest: sovnforeningen@gmail.com

 

 

Fra Mestringshelgen i april 2019: Alhild Lehne (t.v.) utnevnes til æresmedlem av æresmedlem Margaret Sandøy Ramberg, mens nestleder i styret, Knut Bronder, følger med. I tillegg er Ole Schweder og Per Egil Hesla æresmedlemmer i Søvnforeningen.

 

 

Del