Insomni gir mange bivirkninger

Forskere ved NTNU, Universitetet i Oslo og St. Olavs hospital har i denne tverrsnittstudien sammenlignet en gruppe pasienter med kliniske symptomer på insomni (n=35) med en kontrollgruppe (n=41) med hensyn til hvorvidt mer alvorlige symptomer på insomni påvirker nevrologisk funksjon. Resultatene indikerer at klinisk signifikante symptomer på insomni har en substansiell effekt på spatial og verbal arbeidsminnefunksjon. Nasjonalt Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer  (SovNo)  Les mer her

Effekten av insomni på nevrologisk funksjon hos pasienter med comorbide symptomer på smerte, fatigue og humørsvingninger

 

Del