Vaksine: Først ti år senere ble staten dømt

Viktig dom om Pandemrix.vaksinen: (AGDERPOSTEN)

Ved siden av advokaten sin i Aust-Agder tingrett sitter en 64 år gammel Arendals-kvinne og sover.
At kvinnen sitter der og sover, illustrerer da også hva saken dreier seg om: Plutselige og kontrollerbare søvnanfall. En svært alvorlig og invalidiserende tilstand som av legene har fått diagnosen narkolepsi.

Fulgte rådene
Uten at kvinnen selv kunne kontrollere det, førte hun derfor sin egen bevisføring i Aust-Agder tingrett.
Agderposten fulgte 10. oktober i år kvinnen gjennom den spesielle dagen i domstolen i Arendal.
Der hun gikk til sak mot staten og Pasientskadenemnda for at de ikke betalte henne erstatning for lidelsene hun er blitt utsatt for. Etter at hun for ganske nøyaktig ti år siden ikke gjorde noe annet enn å følge de klare rådene fra staten om å vaksinere seg mot den fryktede svineinfluensaen.

I stedet for å ta ansvar for skadene hun ble påført av vaksinen, hevdet staten at diagnosen hennes måtte skyldes andre forhold som lå i hennes egen helsehistorie.

Nå foreligger dommen fra tingrettsdommer Alice Jervell i Aust-Agder tingrett. Dommen gir kvinnen fullt medhold og gjør staten erstatningspliktig for de lidelsene hun er blitt påført etter vaksinasjonen for temmelig nøyaktig ti siden. Hvor mye kvinnen skal ha i erstatning, vil partene komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Kostet dyrt

For dette finnes det egne utregningsmodeller som ikke må avgjøres i en norsk domstol. Og rettssaken mot staten er allerede blitt kostbar nok for kvinnen som var 54 år gammel da hun vaksinerte seg. Nå er hun blitt ti år eldre. Og en god porsjon klokere: Blir du skadet av en behandling staten gir deg, er det slett ikke sikkert at den vil ta noe ansvar.

Men det må den nå. Ifølge en nylig avsagt dom fra Aust-Agder tingrett. I tillegg til at staten nå dømmes til å betale kvinnen erstatning for narkolepsien hun ble påført av svineinfluensa-vaksinen, må den også betale advokatutgiftene hennes. De beløper seg til hele 350.000 kroner.

Dømmer staten
Hvis kvinnen hadde tapt saken, som hun kunne ha gjort, kunne advokatutgiftene inkludert statens kostnader fort ha kastet henne over en halv million kroner. I den 28 sider lange dommen gir tingrettsdommer Alice Jervell en grundig redegjørelse for alle sider av saken og drøfter ulike juridiske og medisinske spørsmål.

For staten var det et hovedpoeng at symptomene kvinnen fikk, oppsto mer enn to år etter at vaksinen var blitt gitt. Ifølge staten og Pasientklagenemnda – som formelt avslo klagen – finnes det ingen sikker forskning på at det kan gå så langt tid mellom vaksinasjon og sykdomsutbrudd.

Etter to år har altså mennesker som er blitt vaksinert mot svineinfluensa like store sjanser for å få narkolepsi som alle andre. Men ifølge Aust-Agder tingrett foreligger det likevel såpass mange hypoteser om en mulig sammenheng – selv etter to år – at dette må komme kvinnen til gode.

«Retten mener det ikke fra statens side er sannsynliggjort at det er andre årsaker en vaksinen til at N. N utviklet narkolepsi», heter det i dommen fra Aust-Agder tingrett.

Ankefristen for staten er en måned.
Først ti år senere ble staten dømt
http://www.e-pages.dk/agderposten/24089/article/1055565/7/1/render/?token=1c97668a4f9581fdbe954d4fc1d9db9f

Del