Utsetter omstridte førerkortregler til sommeren

De omstridte førerkortreglene som skulle trådt i kraft fra nyttår, er utsatt til 1. juli. Helsedirektoratet lover å informere om de nye kravene i god tid.

Georg Mathisen, tekst

Det kommer nye helsekrav til den som skal ha førerkort. Men hva som står i dem, er ennå ikke klart. Saken har gått den ene runden etter den andre, med helt sprikende konklusjoner.

Først skulle alle søvnapnépasienter ha legeattest og ny helsesjekk hvert tredje år. Så skulle ikke pasienter med alvorlig søvnapné få kjøre bil i det hele tatt, mens pasienter med narkolepsi skulle ha legeattest hvert år og ikke kjøre noe større enn personbil.

Svært kort varsel

Det forslaget ble slaktet i en høringsrunde, og Helsedirektoratet lovet å omformulere kraftig og komme med nye regler fra 1. september 2015. I neste omgang ble det utsatt til nyttår, samtidig som et parallelt forslag om diabetikere konkluderte med at de kunne beholde retten til å kjøre bil så lenge de får behandling og unngår symptomene som kunne gjort dem farlige bak rattet.

I november og desember har Somnus mast om hva som ville skje, og om det er forsvarlig å innføre nye regler på så kort varsel. Pasientene ville ikke engang ha rukket å få time hos legen for å få en attest, selv om de hadde fått informasjon om de nye reglene samme dag som de ble vedtatt. Fortvilede søvnsyke har fryktet at de plutselig ville stå der uten førerkort og uten mulighet til å gjøre noe med det.

Praktisk forklaring

Men nå gir direktoratene opp, og utsetter de nye reglene igjen. – På grunn av behov for flere høringsrunder og andre utfordringer som har dukket opp underveis, må datoen utsettes. Nytt regelverk vil tre i kraft fra 1. juli, forteller Liv Dalen Tennøe i Helsedirektoratet.

Hun forklarer det blant annet med praktisk og administrativ gjennomføring. – En slik omfattende revisjon krever god tilrettelegging på det praktiske plan i tillegg til at det formelle er på plass, understreker Tennøe.

Det er Helsedirektoratet og Vegdirektoratet som arbeider med de nye reglene for helsekrav for førerrett. – Innholdet i helsekravene vil bli gjort kjent for berørte parter i god tid før reglene trer i kraft, sier Liv Dalen Tennøe til Somnus.

Trøtting høyde 2

Samfunnet vil unngå farlig trøtte sjåfører; søvnsyke frykter å miste førerkortet. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

 

Del