Tønsberg sykehus: Stoler på spesialistene, slipper dobbeltarbeid

Sykehuset Vestfold i Tønsberg stoler på spesialistene og samarbeider tett med dem. Dermed kan øre-nese-hals-legene gjøre polygrafi. Sykehuset slipper å gjøre dobbeltarbeid og kan behandle flere.

Tekst og foto: Georg Mathisen

– Vi møtes, snakker sammen og tar opp emner spesielt om søvn. På den måten kan vi samordne oss, sier Jan Magnus Fredheim. Han er overlege på øre-nese-hals-avdelingen på sykehuset i Tønsberg. Der nyter han godt av samarbeidet både med spesialistene rundt i fylket og med Senter for sykelig overvekt (SSO).

Flere må testes

– Vi har gjort veldig mange polygrafier her, og det kommer vi til å fortsette med. Men det er økende behov for polygrafier i befolkningen, peker Fredheim på.

Det gjelder spesielt SSO-pasientene. Senteret behandler overvektige fra hele Sør- og Østlandet.

– Veldig mange av dem som har sykelig overvekt, bør søvnregistreres. Vi har samarbeidet med SSO om å utarbeide et verktøy hvor de bruker en enkel registrator. Så har vi satt opp helt klare retningslinjer for hvem de trenger å henvise til oss for ordentlig polygrafi, hvem de kan sjalte ut og hvem som kan gå rett til behandling, forteller overlegen.

Samordner seg

Samtidig er samarbeidet med øre-nese-hals-spesialistene i Vestfold godt og effektivt: – Vi har jevnlige måter med de fem avtalespesialistene. De gjør polygrafier, og vi har samordnet hvilke grenser vi bruker og hvordan vi tolker resultatene. På møtene snakker vi om det hver gang. Når vi snakker om søvn som fast innslag, gjør det at vi er på bølgelengde og at vi forstår at vi får kvalitet fra dem. Det gjør at vi kan stole på de registreringene som er gjort ute i distriktet uten at vi nødvendigvis må gjøre noen ny polygrafi.

Jan Magnus Fredheim vil ikke ha sterke meninger om hvorfor andre sykehus gjør testene på nytt og ikke er villige til å godta resultatene fra spesialistene. Men for Vestfolds del peker han på den tette kontakten. Spesialistene har gjerne vært leger og overleger på avdelingen på sykehuset, mens mange som arbeider på sykehuset, har hatt opplæring hos dem som i dag er avtalespesialister.

Avlastning

Kapasiteten på CPAP har økt i Tønsberg, og ventelistene er redusert. På søvnregistrering – polygrafi – er ventelistene fremdeles lenger enn Fredheim setter pris på; mellom fem og seks måneder idet Somnus går i trykken. – Men avtalespesialistene har avlastet oss så den er kortere, sier han.

I dag gjør spesialistene en registrering og en vurdering. Er det behov for CPAP eller apnéskinne, sender de en fyldig henvisning til sykehuset. Sykehuset har sagt fra hva den skal inneholde, og da slipper legene der å gjøre registreringen på nytt.

Pålagte møter

– Det er problematisk hvis vi får pasienter som ikke er registrert hos noen av samarbeidspartnerne. Kommer de fra et annet sted, liker vi å ha full kontroll og gjøre registreringen her. Sannsynligvis gjør de fleste en veldig god jobb, men det er vårt ansvar, og vi tør ikke å ta sjanser. Derfor er det samarbeidet såpass viktig, understreker Fredheim.

Han peker på at slike møter er pålagt: En del av avtalen til avtalespesialistene er at de skal ha jevnlige samhandlingsmøter. Dermed er det ikke noe i veien for at andre sykehus kan gjøre det på samme måten, mener han.

Jan Magnus Fredheim og kollegene på Sykehuset i Vestfold samarbeider så tett med øre-nese-hals-spesialistene at de stoler på søvnregistreringene deres og ikke trenger å gjøre dobbeltarbeid.

Del