Syvsover- dagen i juli

  1. juli var det syvsoverdagen! Syvsoverdagen (latin Septem dormi-entes) fikk navnet etter en gammel legende om tidlige kristne innestengt i en hule. Legenden forteller at under keiser Decius (249–51) forfølgelse i år 250 nektet syv unge kristne menn fra Efesos å ofre til «gudekeiseren». Derfor ble det sendt soldater for å arrestere dem. De gjemte seg da i en hule på nordvestsiden av fjellet Kalion (i dag Panayirdag) i Efesos. Forfølgerne fant gjemmestedet, og murte de flyktende inne i hulen for at de skulle dø.

Nesten 200 år senere, i 447, trengte noen hyrder seg tilfeldigvis inn i hulen, og de syv mennene våknet til nytt liv av den friske luften. Undrende gikk de inn i en ny tid. De ble ført for den kristne keiser Theodosios II (408–50) og biskopen av Efesos og vitnet om sin oppstandelse fra de døde. Folk undret seg over dette miraklet, og de syv soverne la seg trygt ned for å dø, og de ble æret som martyrer. De syv ble skytshelgener mot søvnløshet og feber.

Pilegrimer

Mellom 400- og 1400-tallet ble hulen besøkt av utallige pilegrimer. På 400- og 500-tallet lot mange kristne seg begrave rundt hulen. Det oppsto en bysantinsk nekropolis (dødes by) der. Fortsatt fins ruinene av gravkirken i Efesos, og fortsatt valfarter mennesker dit som lider av søvnløshet.

Minnedag

Syvsovernes minnedag var 27. juli (i Tyskland 27. juni), men den er nå fjernet fra den katolske helgenkalenderen. I østkirken er minnedagen 23. oktober. De gresk-ortodokse feirer dagen 2. august.

Værspådag

Både i Norge og andre land var dagen viktig for å spå været. Slik været var denne dagen, skulle det bli i sju uker framover. Enkelte steder sa man også at regn Syvsoverdagen ville gi en mild og god høst.

Primstaven

Dagen var ikke avmerket på primstaven. Værspådagene i juli kom nokså tett, og det var viktigere å få plass til tegnet for Olsok to dager senere.

 

Den populære legenden om syvsoverne fremstilt i et illustrert manuskript fra 1300-tallet.

 

 

 

 

 

 

«Syvsoverhulen» i Efesos vest i Tyrkia ble gjenfunnet i 1926. Bildet viser det oppmurte interiøret og hulene under kirkegulvet. Foto: Klaus-Peter Simon, 1992

 

Del